Přednáška o zlatokorunské madoně

V zimním čase jsme pro Vás připravili přednášku o zlatokorunské madoně pana doktora Romana Lavičky, která se bude konat v úterý 13. 2. 2018 od 18 hodin  v zasedací místnosti OÚ. Těšíme se na Vaši účast.

PF 2018 Barokní Koruna – houslová sezóna

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se v příštím zlatokorunském houslovém roce! ROK 2018  HOUSLOVÁ SEZÓNA Radost, pohodu a spočinutí aspoň na chvíli v jinak tolik uspěchaném světě bychom vám, milí příznivci našich koncertů, chtěli přinášet i v příštím roce, který bude věnován houslím: O Velikonocích nás čeká nádherná Pavlicova Missa brevis v provedení Velešínského…

Adventní koncert

Vážení hudební přátelé, blíží se konec roku a s ním krásný čas adventu a Vánoc. Je to doba, kdy promýšlíme, čím obdarujeme své blízké, uklízíme v našich domovech, ale také se můžeme snažit nalézt čas ke ztišení a zamyšlení. Kam směřujeme (nebo bychom chtěli a měli směřovat), co je v životě opravdu důležité, co nás…

Podzimní varhanní koncert

Milí příznivci Barokní Koruny i všichni, kteří si chcete zpříjemnit již krátké podzimní dny, srdečně vás zveme na náš další koncert. Vystoupí Čeští madrigalisté pod vedením Veroniky Hádkové a na varhany zahraje Miroslav Pšenička. Sbor byl založen již roku 1929 pod názvem Pražské pěvecké sdružení. Současné uskupení spolupracuje s předními českými instrumentalisty, rozhlasem i televizí…

Koncert souboru Societas musicalis

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Tento den 9. září 2017 Vás zveme na koncert komorního souboru z kapucínského kláštera při pražské Loretě – Societas musicalis v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Přijďte…

Mariánská pouť 20. 8. 2017 ve Zlaté Koruně

Dostalo se nám cti poprvé doprovázet poutní mši svatou při mariánské pouti. V neděli 20. 8. 2017 v 10:30 zazní Exultate, Jubilate od Wolganga Amadea Mozarta a barokní písně v podání zpěvačky Anny Petrtylové, Markéty Králové, varhanice Ludmily Dvořákové a flétnistky Kateřiny Zemanové.