Ohlédnutí za Velikonočním koncertem

Vážení hudební přátelé, těší nás, že jsme opět přivítali Velešínský sbor a orchestr. Do kostela krásně svítilo jarní slunce, které ještě podtrhlo jásavý tón Pavlicovy Missy brevis. Ve Zlaté Koruně jste proto mohli prožít opravdu radostné Velikonoce. My jsme se též radovali: Když vás přijde okolo 170, je to pro nás opravdu velkým povzbuzením. Velký…

Ohlédnutí za přednáškou

Do Zlaté Koruny se chodí na koncerty. Tentokrát jsme měli jinou možnost – vyslechli jsme přednášku pana doktora Lavičky o středověkých mariánských obrazech, zvláště pak o Zlatokorunské Madoně. Byli jsme svědky toho, že odborná přednáška zdaleka nemusí být nudná a  nezajímavá, právě naopak. Přítomní odborníci i laici měli po poutavém, živém výkladu přednášejícího možnost klást…

Velké ohlédnutí za rokem 2017

Vážení hudební přátelé, na závěr naší koncertní sezóny přinášíme ohlednutí za koncerty, které jsme pro vás letos připravili. ROK 2017   VARHANNÍ CYKLUS Hlavní pozornost byla v uplynulém období věnována unikátním zlatokorunským varhanám. Jejich krásný zvuk jsme mohli obdivovat mimo jiné i při hudebním doprovodu Zlatokorunské pouti, kde dále účinkoval Ensemble Barokní Koruna. Zlatá Koruna…

Ohlédnutí za adventním koncertem

Začal advent a začal hezky.   Z kůru kostela se o  první adventní neděli nesly krásné tóny varhan i houslí i radostný zpěv Mozartova Exsultate jubilate. Celý adventní koncert sjednotilo průvodní slovo, které přineslo mnoho zajímavého a příjemnou předvánoční atmosféru ještě umocnilo. Děkujeme interpretům i vám, vážení posluchači, a doufáme, že jste aspoň na chvíli…

Ohlédnutí za podzimním varhanním koncertem

Bylo pošmourno, foukal vítr a byla zima. Když ale v našem kostele zazněla hudba, všechny tyto nepříjemné pocity zmizely. Čeští madrigalisté a Miroslav Pšenička nám připravili opravdu nádherný sváteční podvečer, za což jim velmi děkujeme. Dík patří i Vám, vážení návštěvníci a příznivci našich koncertů, kteří jste přišli, někteří i z větší dálky. Jsme velmi…

Ohlédnutí za Dnem evropského dědictví se souborem Societas Musicalis

Varhanní Koruna – výborný nápad! V sobotu se uskutečnil další koncert z daného cyklu koncertů. Díky němu můžeme obdivovat naše cenné varhany a také interpretky z kláštera při pražské Loretě, s jejich uměním bychom se jinak nesetkali. Varhany, zobcová  flétna a soprán nádherně zněly celým zlatokorunským kostelem. Ze  závěrečného potlesku bylo vidět, resp. slyšet, že…