Velké ohlédnutí za rokem 2017

Vážení hudební přátelé, na závěr naší koncertní sezóny přinášíme ohlednutí za koncerty, které jsme pro vás letos připravili. ROK 2017   VARHANNÍ CYKLUS Hlavní pozornost byla v uplynulém období věnována unikátním zlatokorunským varhanám. Jejich krásný zvuk jsme mohli obdivovat mimo jiné i při hudebním doprovodu Zlatokorunské pouti, kde dále účinkoval Ensemble Barokní Koruna. Zlatá Koruna…

PF 2018 Barokní Koruna – houslová sezóna

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se v příštím zlatokorunském houslovém roce! ROK 2018  HOUSLOVÁ SEZÓNA Radost, pohodu a spočinutí aspoň na chvíli v jinak tolik uspěchaném světě bychom vám, milí příznivci našich koncertů, chtěli přinášet i v příštím roce, který bude věnován houslím: O Velikonocích nás čeká nádherná Pavlicova Missa brevis v provedení Velešínského…

Ohlédnutí za adventním koncertem

Začal advent a začal hezky.   Z kůru kostela se o  první adventní neděli nesly krásné tóny varhan i houslí i radostný zpěv Mozartova Exsultate jubilate. Celý adventní koncert sjednotilo průvodní slovo, které přineslo mnoho zajímavého a příjemnou předvánoční atmosféru ještě umocnilo. Děkujeme interpretům i vám, vážení posluchači, a doufáme, že jste aspoň na chvíli…

Adventní koncert

Vážení hudební přátelé, blíží se konec roku a s ním krásný čas adventu a Vánoc. Je to doba, kdy promýšlíme, čím obdarujeme své blízké, uklízíme v našich domovech, ale také se můžeme snažit nalézt čas ke ztišení a zamyšlení. Kam směřujeme (nebo bychom chtěli a měli směřovat), co je v životě opravdu důležité, co nás…

Ohlédnutí za podzimním varhanním koncertem

Bylo pošmourno, foukal vítr a byla zima. Když ale v našem kostele zazněla hudba, všechny tyto nepříjemné pocity zmizely. Čeští madrigalisté a Miroslav Pšenička nám připravili opravdu nádherný sváteční podvečer, za což jim velmi děkujeme. Dík patří i Vám, vážení návštěvníci a příznivci našich koncertů, kteří jste přišli, někteří i z větší dálky. Jsme velmi…

Podzimní varhanní koncert

Milí příznivci Barokní Koruny i všichni, kteří si chcete zpříjemnit již krátké podzimní dny, srdečně vás zveme na náš další koncert. Vystoupí Čeští madrigalisté pod vedením Veroniky Hádkové a na varhany zahraje Miroslav Pšenička. Sbor byl založen již roku 1929 pod názvem Pražské pěvecké sdružení. Současné uskupení spolupracuje s předními českými instrumentalisty, rozhlasem i televizí…