Ohlédnutí za podzimním varhanním koncertem

Bylo pošmourno, foukal vítr a byla zima. Když ale v našem kostele zazněla hudba, všechny tyto nepříjemné pocity zmizely. Čeští madrigalisté a Miroslav Pšenička nám připravili opravdu nádherný sváteční podvečer, za což jim velmi děkujeme. Dík patří i Vám, vážení návštěvníci a příznivci našich koncertů, kteří jste přišli, někteří i z větší dálky. Jsme velmi…

Podzimní varhanní koncert

Milí příznivci Barokní Koruny i všichni, kteří si chcete zpříjemnit již krátké podzimní dny, srdečně vás zveme na náš další koncert. Vystoupí Čeští madrigalisté pod vedením Veroniky Hádkové a na varhany zahraje Miroslav Pšenička. Sbor byl založen již roku 1929 pod názvem Pražské pěvecké sdružení. Současné uskupení spolupracuje s předními českými instrumentalisty, rozhlasem i televizí…

Ohlédnutí za Dnem evropského dědictví se souborem Societas Musicalis

Varhanní Koruna – výborný nápad! V sobotu se uskutečnil další koncert z daného cyklu koncertů. Díky němu můžeme obdivovat naše cenné varhany a také interpretky z kláštera při pražské Loretě, s jejich uměním bychom se jinak nesetkali. Varhany, zobcová  flétna a soprán nádherně zněly celým zlatokorunským kostelem. Ze  závěrečného potlesku bylo vidět, resp. slyšet, že…

Ohlédnutí za Mariánskou poutí

Jako malí jsme často slýchali, jaké bývaly ve Zlaté Koruně krásné poutě. Já sama jsem si představovala slunečný den, pouťové krámky a samozřejmě slavnostní mši s vůní kadidla a nádherným hudebním doprovodem. Doba mého dětství takovým aktivitám nepřála. Uběhly desítky let – a poutě ožily. Při letošní slavnostní mši zaznělo dokonce Mozartovo Exsultate, jubilate a…

Koncert souboru Societas musicalis

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Tento den 9. září 2017 Vás zveme na koncert komorního souboru z kapucínského kláštera při pražské Loretě – Societas musicalis v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Přijďte…

Mariánská pouť 20. 8. 2017 ve Zlaté Koruně

Dostalo se nám cti poprvé doprovázet poutní mši svatou při mariánské pouti. V neděli 20. 8. 2017 v 10:30 zazní Exultate, Jubilate od Wolganga Amadea Mozarta a barokní písně v podání zpěvačky Anny Petrtylové, Markéty Králové, varhanice Ludmily Dvořákové a flétnistky Kateřiny Zemanové.