Velikonoční koncert

Vážení hudební přátelé, Velikonočním koncertem zahájíme další cyklus zlatokorunských hudebních setkání. Přivítáme Velešínský sbor a orchestr a již tradičně zazní Missa brevis Jiřího Pavlici. Protože letošní rok je věnován houslím, uslyšíme také smyčcové skladby J. S. Bacha a W. A. Mozarta. Program obohatí i vybrané barokní sborové skladby. Přijměte naše pozvání a přijďte společně s…

Ohlédnutí za přednáškou

Do Zlaté Koruny se chodí na koncerty. Tentokrát jsme měli jinou možnost – vyslechli jsme přednášku pana doktora Lavičky o středověkých mariánských obrazech, zvláště pak o Zlatokorunské Madoně. Byli jsme svědky toho, že odborná přednáška zdaleka nemusí být nudná a  nezajímavá, právě naopak. Přítomní odborníci i laici měli po poutavém, živém výkladu přednášejícího možnost klást…

Přednáška o zlatokorunské madoně

V zimním čase jsme pro Vás připravili přednášku o zlatokorunské madoně pana doktora Romana Lavičky, která se bude konat v úterý 13. 2. 2018 od 18 hodin  v zasedací místnosti OÚ. Těšíme se na Vaši účast.

Velké ohlédnutí za rokem 2017

Vážení hudební přátelé, na závěr naší koncertní sezóny přinášíme ohlednutí za koncerty, které jsme pro vás letos připravili. ROK 2017   VARHANNÍ CYKLUS Hlavní pozornost byla v uplynulém období věnována unikátním zlatokorunským varhanám. Jejich krásný zvuk jsme mohli obdivovat mimo jiné i při hudebním doprovodu Zlatokorunské pouti, kde dále účinkoval Ensemble Barokní Koruna. Zlatá Koruna…

PF 2018 Barokní Koruna – houslová sezóna

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se v příštím zlatokorunském houslovém roce! ROK 2018  HOUSLOVÁ SEZÓNA Radost, pohodu a spočinutí aspoň na chvíli v jinak tolik uspěchaném světě bychom vám, milí příznivci našich koncertů, chtěli přinášet i v příštím roce, který bude věnován houslím: O Velikonocích nás čeká nádherná Pavlicova Missa brevis v provedení Velešínského…

Ohlédnutí za adventním koncertem

Začal advent a začal hezky.   Z kůru kostela se o  první adventní neděli nesly krásné tóny varhan i houslí i radostný zpěv Mozartova Exsultate jubilate. Celý adventní koncert sjednotilo průvodní slovo, které přineslo mnoho zajímavého a příjemnou předvánoční atmosféru ještě umocnilo. Děkujeme interpretům i vám, vážení posluchači, a doufáme, že jste aspoň na chvíli…