PF 2021 Děkujeme Vám za Vaši přízeň

Milí příznici Barokní Koruny,

děkujeme vám za vaši přízeň, kterou jste nám i v tomto zvláštním roce projevili. Náš letošní program jsme mohli uskutečnit jen v menším rozsahu – přes omezení se nám podařilo uskutečnit masopustní přednášku, originální Noc kostelů s varhanními virtuozy Marii Zahrádkovou a Jürgenem Esslem a tradiční Mariánskou pouť.

Děkujeme za to, že jste nám i tak zůstali věrni, protože bez vás by naše práce neměla smysl.

Doufáme, že v příštím roce budeme moci realizovat více akcí – o aktuální situaci vás budeme během prvních měsíců roku 2021 informovat na našich stránkách.

Děkujeme také našim podporovatelům, zvláště Obecnímu úřadu ve Zlaté Koruně, klášteru, farnosti i všem ostatním,
bez nichž bychom naše koncerty nemohli pořádat.

Přejeme vám všem spokojené Vánoce, vše dobré v novém roce 2021, zvláště pevné zdraví, a těšíme se na setkávání
s vámi u nás ve Zlaté Koruně!