Ohlédnutí za Velikonočním koncertem

Po dvou letech jsme se opět sešli při slavnostním Velikonočním koncertu,
který je již tradičně spjat s Missou brevis Jiřího Pavlici
v podání Velešínského orchestru a sboru.
Celý koncert byl poctou dlouholeté sbormistryni
Marii Peškové, která nás bohužel předminulý rok opustila.

Slunečný večer otevřely jiskřivé tóny zdejších velkolepých varhan, na které navázalo jásavé Aleluja z Händelova Mesiáše. Radostná atmosféra vyvrcholila Pavlicovou mší s krásným sopránem Ivy Čížkové. Dynamické provedení, které zajistila nová sbormistryně paní Marie Bůžková, ukázalo, že se Velešínský sbor stále drží své vysoké kvality.

Krásný zlatokorunský kostel tak opouštělo na 200 nadšených posluchačů, kteří nešetřili chválou.
Krásné radostné melodie, Pavlica dodává chuť do života.
Posluchač z Velešína
 
Koncert pro mě znamenal hluboký zážitek, který mě dojal až k slzám. Mám obrovskou radost, že se na celoživotní dílo paní Peškové podařilo tak dobře navázat.

Posluchačka ze Zlaté Koruny