18. srpna 2019 Slavnostní mariánská poutní mše ve Zlaté Koruně

Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel – rané a vrcholné baroko – to je 18. srpen 2019 ve Zlaté Koruně. Unikátní zlatokorunské varhany a Ensemble Barokní Koruna doprovodí slavnostní mariánskou poutní mši, při níž se budeme moci zaposlouchat do Monteverdiho žalmů a chvalozpěvů i radostné části velkého Händelova oratoria.

Srdečně vás zveme a doufáme, že u nás strávíte příjemnou sváteční neděli.