Ohlédnutí za vystoupením Scholy Strahoviensis

Bylo hezké počasí. V Kájově začínala pouť. A i přesto se ve zlatokorunském kostele sešli nadšení příznivci duchovní hudby včetně několika zahraničních turistů. Schola Strahoviensis určitě nikoho nezklamala a bravurní provedení všech skladeb sklidilo zasloužený dlouhotrvající potlesk. Liturgické skladby pro scholu i varhany nás přenesly do dob minulých, ale slyšeli jsme i dílo současného skladatele Františka Fialy, který se koncertu také osobně zúčastnil.

Děkujeme a těšíme se příště v Koruně na viděnou.

 

Vystoupení Scholy pro mě bylo silným zážitkem. Při jejím zpěvu jsem se úplně přenesl do dob, kdy ve Zlaté Koruně žili cisterciáčtí mniši a jejich chorály zněly kostelem každý den.

Posluchač ze Zlaté Koruny

Nádherný čistý zpěv, takovéto povznášející duchovní pohlazení potřebujeme zvláště dnes.

Posluchačka z Českých Budějovic

Koncerty ve Zlaté Koruně jsou specifické, a právě to se mi na nich líbí.

Posluchačka z Českého Krumlova