20. srpna 2023 bude mariánská pouť ve Zlaté Koruně

Srpen ve Zlaté Koruně je již tradičně spjat s mariánskou poutí.

Poutě v minulosti vždy upevňovaly lidovou zbožnost, víru, souvisely s lidovou slovesností, byly ale také spojeny i se světskou radostí. Neputujeme sice již desítky kilometrů pěšky jako v dobách dávno minulých, přesto vnímáme hluboký duchovní rozměr těchto setkání. Také letos se budeme moci zúčastnit slavnostní poutní mše, kterou bude celebrovat pomocný českobudějovický biskup P. Pavel Posád a kterou doprovodí krásné barokní a klasicistní skladby, a poté průvodu ke vzácné zlatokorunské Madoně.

Pokud chcete v Koruně strávit delší čas, je připraven bohatý program pro děti i dospělé.

Těšíme se na vás 20. srpna 2023!