Ohlédnutí za Velikonočním koncertem

Počasí připomínalo spíše čas adventní, přesto se Velikonoční koncert velmi vydařil.

Velešínský chrámový sbor a orchestr k nám do Koruny jezdí pravidelně a jeho vystoupení, zvláště Pavlicova Missa brevis o Velikonocích, mají vždy velký úspěch. Bylo tomu tak i letos, o čemž svědčí dlouhotrvající ovace vestoje. A tak nás místo slunce zahřála krásná hudba a do svých domovů jsme si mohli odnést dobrou náladu a mnoho velikonoční radosti a naděje.

Děkujeme umělcům i Vám, kteří jste v tak velkém počtu i přes nepřízeň počasí přišli, a těšíme se opět na viděnou ve Zlaté Koruně.

I když je Velikonoční Missa brevis tradiční korunskou akcí, zavítali jsme na koncert poprvé a jsme nadšení, děkujeme!
Posluchači ze Zlaté Koruny

Geniální dílo pro radostný čas Velikonoc! Konečně jsem se díky hudbě svátečně naladil.
Návštěvník z Českého Krumlova