Ohlédnutí za říjnovým koncertem ve Zlaté Koruně

Říjnový koncert ve Zlaté Koruně Za deštivého podzimního dne jsme se mohli alespoň na chvíli pomyslně přesunout do slunné Itálie za časů proslulých barokních mistrů. To vše nám skrze nádhernou hudbu zprostředkoval ansámbl Concerto Aventino. V upoutávce na koncert jsme se mohli dočíst, že program představí repertoár pro sólovou barokní zobcovou flétnu s doprovodem smyčcového…

5. října 2019 v 18:00 Concerto aventino/Concerti da Napoli e Venezia

Vážení příznivci našeho koncertního cyklu, dovolujeme si pozvat vás na unikátní projekt, který představí Concerto Aventino. Toto špičkové pražské hudební uskupení se zaměřuje na provozování staré hudby a kromě známých autorů uvádí i díla skladatelů již zapomenutých. Předností ansámblu jsou dobové nástroje, historicky poučená interpretace i čerpání přímo z archivních pramenů. U nás v Koruně…

Ohlédnutí za koncertem Hudba v barokním klášteře

Ensemble Barokní Koruna se opět dal dohromady, aby se pustil do projektu Hudba v barokním klášteře. Hudba v klášteře zněla při mnoha příležitostech, a proto i program koncertu vynikal velkou pestrostí,umocněnou autentickým prostředím barokního cisterciáckého kláštera. Na své si přišli milovníci zdejších unikátních varhan: mohli jsme slyšet jak složité fugy českého minority Bohuslava Matěje Černohorského,…

7. 9. 2019 Dny evropského dědictví ve Zlaté Koruně

Sedmého září si Vás dovolujeme srdečně pozvat do zlatokorunského kláštera na Dny evropského dědictví pořádané Národním památkovým ústavem. Letošní národní téma nese název Památky a zábava a tomu také odpovídá koncepce celého dne. Program začíná ve 14 hodin přednáškou na téma Zábava v klášteře muzikoložky Mgr. Markéty Králové, v 16 hodin bude zahájena výstava obrazů…

Ohlédnutí za mariánskou poutí

V Koruně bylo hezky… Před sedmi lety obnovená Mariánská pouť ve Zlaté Koruně přitahuje stále více lidí, mnozí chodí již pravidelně. Letos nás bylo v kostele okolo 250! Slavnostní poutní mši doprovodily krásné varhany, housle i zpěv – jemné skladby raného baroka v podání Ensemble Barokní Koruna. K zamyšlení pak vedla i moudrá slova pana…

18. srpna 2019 Slavnostní mariánská poutní mše ve Zlaté Koruně

Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel – rané a vrcholné baroko – to je 18. srpen 2019 ve Zlaté Koruně. Unikátní zlatokorunské varhany a Ensemble Barokní Koruna doprovodí slavnostní mariánskou poutní mši, při níž se budeme moci zaposlouchat do Monteverdiho žalmů a chvalozpěvů i radostné části velkého Händelova oratoria. Srdečně vás zveme a doufáme, že u…