PF 2021 Děkujeme Vám za Vaši přízeň

Milí příznici Barokní Koruny, děkujeme vám za vaši přízeň, kterou jste nám i v tomto zvláštním roce projevili. Náš letošní program jsme mohli uskutečnit jen v menším rozsahu – přes omezení se nám podařilo uskutečnit masopustní přednášku, originální Noc kostelů s varhanními virtuozy Marii Zahrádkovou a Jürgenem Esslem a tradiční Mariánskou pouť. Děkujeme za to, že…

KONCERT ZRUŠEN – Musica Bohemica ve Zlaté Koruně 10. října 2020 v 18 hod.

Tento koncert se bude konat v náhradním termínu 12. 6. 2021. Děkujeme za pochopení. Musica Bohemica – to je soubor, který v hudebním světě již něco znamená. Interpretuje a zpracovává lidovou hudbu, umí bravurně přednést skladby vrcholného baroka, velká oratoria i hudbu soudobou. Při svých vystoupeních používá historické i lidové nástroje. Vůdčí osobností souboru je…

Ohlédnutí za zlatokorunskou poutí

Kdo byl v Koruně na pouti, mohl posedět s přáteli pod lípami nebo si něco dobrého či hezkého koupit. Mohl být také na slavnostní mši doprovázené krásnou raně barokní hudbou v podání Ensemblu Barokní Koruna. Mohl jít s procesím ke Zlatokorunské Madoně. Kromě vynikajícího zážitku hudebního, jsme si mohli odnést i moudré myšlenky. Bylo jich…

Mariánská pouť 16. srpna 2020 od 10.30 hodin ve Zlaté Koruně

Mariánská pouť Ve středověku byly cesty na poutě dlouhé, namáhavé, a hlavně přinášely hluboký duchovní zážitek. Cesta do Zlaté Koruny je dnes o mnoho snazší, ale doufáme, že zážitek ze srpnové mariánské pouti zůstane stejně hluboký jako u poutníků v dávných dobách. Pouť začíná slavnostní mší s hudebním doprovodem – budeme se moci zaposlouchat do…

Ohlédnutí za nocí kostelů 2020

I přes povinné  roušky zavítala na zlatokorunskou Noc kostelů téměř stovka návštěvníků. Každý naplnil večer dle své libosti: někteří si vyslechli zajímavý varhanní koncert v podání Marie Zahrádkové s nápaditými improvizacemi Jürgena Essla, jiní využili možnosti prohlédnout si kostel s poutavým výkladem místních farníků. Celý večer se nesl v radostné atmosféře osobních setkání, která zejména v dnešní době…

12. 6. 2020 od 17 hod. Noc kostelů ve Zlaté Koruně

Vážení příznivci Zlaté Koruny, dovolujeme si vás srdečně pozvat na letošní Noc kostelů. I když se bude oproti jiným rokům konat z důvodu stávajících opatření v omezeném režimu, věříme, že vám i tak udělá radost. Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, NOC se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací. Žalm 104,19-23 Program…