Ohlédnutí za přednáškou

Výroba vápna, kolomazi a dřevěného uhlí – tak zněl podtitul naší letošní přednášky. Na první pohled možná téma trochu nudné, ale opak byl pravdou. Dvě desítky místních posluchačů se nenudily ani chvilku. Poutavé vyprávění pana doktora Kováře bylo doplněno mnoha zajímavými mapami, fotografiemi a jinými archiváliemi. Patrně všichni jsme se alespoň někdy s popisovanými nálezy…

Ohlédnutí za rokem 2022

Ohlédnutí za rokem 2022 aneb co se povedlo: Rok 2022 znovu přál kultuře i vzájemným setkáním, a my jsme proto velmi rádi, že jsme mohli po dvouleté pauze uskutečnit všechny plánované akce. Ty se těšily velké návštěvnosti, a proto můžeme letošek s radostí uzavřít zjištěním, že jsme celkem uvítali okolo 700 posluchačů, tedy ještě o…

Ohlédnutí za adventním koncertem

Milí příznivci Barokní Koruny, adventním koncertem každý rok uzavíráme náš hudební cyklus a těší nás, že jsme po třech letech opět mohli společně vstoupit do doby adventní. Advent je dobou očekávání a rozjímání. K přemýšlení nás určitě přiměly i texty jednotlivých skladeb v podání budějovického Sborečku paní a dívek. Hlasy mladých zpěvaček zněly jemně a…

Ohlédnutí za vystoupením Scholy Strahoviensis

Bylo hezké počasí. V Kájově začínala pouť. A i přesto se ve zlatokorunském kostele sešli nadšení příznivci duchovní hudby včetně několika zahraničních turistů. Schola Strahoviensis určitě nikoho nezklamala a bravurní provedení všech skladeb sklidilo zasloužený dlouhotrvající potlesk. Liturgické skladby pro scholu i varhany nás přenesly do dob minulých, ale slyšeli jsme i dílo současného skladatele…

Ohlédnutí za klášterními slavnostmi

První zářijová neděle lákala spíše k procházkám do přírody než k návštěvě památek. Přesto se našlo dost těch z vás, kteří jste zamířili do zlatokorunského kláštera, abyste se v rámci komponovaného odpoledne vydali na procházku za klášterními slavnostmi a nakonec se zaposlouchali do skladeb starých mistrů. V krásných klášterních prostorách jsme se dozvěděli o středověkých…

Ohlédnutí za zlatokorunskou poutí

Jsme rádi, že se zlatokorunská pouť letos opravdu povedla. Tradiční horko vystřídalo příjemné počasí, a možná i proto do Zlaté Koruny dorazil rekordní počet poutníků. Místní pouť potěšila na těle i na duši. Lidé zde mohli zažít slavnostní mši za zvuku velkolepých varhan a krásného sólového zpěvu, v klášteře spatřit originál Madony zlatokorunské, zajít si…