Čekání na světlo 1. prosince 2019 v 17 hodin

Blíží se adventní čas – doba očekávání.

Na co (koho) čekáme? Přijďte s námi rozjímat a strávit první adventní neděli ve zlatokorunském kostele za doprovodu krásné hudby. Koncert s názvem Čekání na světlo přinese české barokní skladby, které přednesou Marie Hintnausová (soprán), Zita Vinklerová (viola da gamba) a Mikoláš Troup (varhany, tenor).

Těšme se společně na světlo, které přemůže tmu…