Dosavadní úspěchy Barokní Koruny

Jak jsme se za sedm let posunuli
aneb Dosavadní úspěchy

  1.  Zvyšujeme kulturního povědomí o obci a jejích občanských aktivitách.
  2.  Snažíme se vybírat kvalitní repertoár pro široký okruh posluchačů – přicházejí nejen lidé místní a z blízkého okolí, ale i lidé ze vzdálenějších míst.
  3. Máme příznivé vstupné, pro děti je vstup zdarma, vychováváme si publikum.
  4. Podporujeme rozvoj občanské společnosti a spolkovou činnosti v obci.
  5. Zajišťujeme přednáškovou činnost – např. o Zlatokorunské Madoně či Antonínu Borovém, kterou velmi ocenili i místní občané, neboť se dozvěděli mnoho zajímavých informací, pro řadu z nás dosud neznámých.
  6. Obstáli jsme v konkurenci – přestože v okolí je řada zajímavých akcí, lidé přicházejí a líbí se jim zde.
  7. Stabilizoval se okruh pravidelných návštěvníků, kteří si přejí být pravidelně informováni o našich akcích.
  8.  Na našich koncertech vystupují jak soubory a jednotlivci odjinud, tak uskupení z blízkého okolí i místní (Velešínský chrámový sbor i Ensemble Barokní Koruna). Podle nás je velmi důležité pěstovat v lidech pocit, že někam patří a mohou být místu, kde žijí, užiteční a být na svou obec hrdí.
  9. Jsme v povědomí umělců – umělci nás již sami oslovují s žádostí, zda by u nás v Koruně mohli vystoupit.
  10. Propojujeme kulturní snahy kláštera, obce i farnosti. Snažíme se spojovat lidi okolo nás. Pracujeme pro Vás zdarma.