Dosavadní úspěchy Barokní Koruny a reference

Jak jsme se za sedm let posunuli
aneb Dosavadní úspěchy

 1.  Zvyšování kulturního povědomí o obci
  (o zlatokorunských koncertech).
 2.  Snaha vybírat kvalitní repertoár pro široký okruh posluchačů – přicházejí nejen lidé místní a z blízkého okolí, ale i lidé ze vzdálenějších míst.
 3. Příznivé vstupné, děti zdarma, edukativní aspekt.
 4. Podpora rozvoje občanské společnosti, součást spolkové činnosti v obci.
 5. Přednášková činnost – např. o Zlatokorunské Madoně – velmi ocenili i místní občané, neboť se dozvěděli mnoho zajímavých informací, pro řadu z nás dosud neznámých…
 6. Obstáli jsme v konkurenci – přestože v okolí je řada zajímavých akcí, např. v adventu nebo o Velikonocích, lidé přicházejí a líbí se jim zde – viz ohlasy na našich stránkách.
 7. Pomalu se stabilizoval okruh zájemců, kteří si přejí být pravidelně informováni o našich akcích.
 8.  Na našich koncertech vystupují jak soubory a jednotlivci odjinud, tak uskupení z blízkého okolí i místní (Velešínský chrámový sbor i Ensemble Barokní Koruna); máme za to, že je velmi důležité pěstovat v lidech pocit, že někam patří a mohou být místu, kde žijí, užiteční a být na svou obec hrdí.
 9. Začínáme být v povědomí umělců – někteří nás již sami oslovují s žádostí, aby mohli u nás v Koruně vystoupit.
 10. O stoupající úrovni akcí svědčí např. i recenze adventního koncertu napsaná hudebním odborníkem.

Reference:

Jen tak dál! Této občanské aktivitě fandím!
Ing. Josef Hermann, místostarosta Českého Krumlova

 

Všechny akce tohoto typu mne těší.
Prof. Jiří Sehnal, muzikolog, Brno

 

Když jsem ve Zlaté Koruně žádal o uspořádání koncertu, setkal jsem se se zcela profesionálním přístupem.
Mgr. Theodor Pártl, sbormistr Pěveckého sboru Jihočeských učitelek, Strunkovice nad Blanicí

 

Bylo zde velmi příjemné hrát, atmosféra koncertu byla velmi milá.
MgA. Jana Vavřínková, violistka, Ensemble Fiorello, Praha

 

Zlatá Koruna má jedinečnou atmosféru. Vždy se sem ráda vracím.
Mgr. Bc. Alena Maršíková, redaktorka Českého rozhlasu Vltava, Praha

 

Varhany ve Zlaté Koruně jsou unikátním nástrojem, jedním z nejlepších v naší zemi, na který je mi ctí hrát.
MgA. Miroslav Pšenička, varhaník, Praha

 

Nezištnou aktivitu místního spolku podporuji. Jelikož oživuje kulturní dění na tomto nádherném místě, farnost je jeho generálním sponzorem.
P. Mgr. Petr Hovorka, administrátor farnosti, Křemže