DUŠE V HUDBĚ BAROKNÍ / Ensemble Fiorello

Zažijte opravdové baroko!

Hrají na kopie barokních nástrojů s autentickým zvukem a ve spojení s průvodním slovem dají nahlédnout do všech zákoutí duše barokního člověka.

Kdo? Český dámský soubor Ensemble Fiorello.

A my máme to štěstí, že tento soubor uvidíme a uslyšíme začátkem června u nás ve Zlaté Koruně. Soprán, zobcová flétna, viola, violoncello, cembalo a varhanní positiv nás přenesou o pár století zpět, a budeme se tak moci ocitnout v časech G. P. Telemanna, J. D. Zelenky a dalších barokních mistrů. Soubor vystupuje doma i v zahraničí a u nás se představí s projektem Duše v hudbě barokní:

Alice Martini, soprán
Michala Roubalová, zobcová flétna
Magdalena Malá, housle
Jana Vavřínková, viola
Helena Matyášová, violoncello
Markéta Čechová, cembalo

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Ouverture B dur „Les Nations“, TWV 55:B5
Ouverture – Menuet I, Menuet II – Les Turcs (Turci)
pro zobcovou flétnu, housle, violu a basso continuo

Josef Antonín Plánický (1691–1732)
Opella Quinta: “De Venerabile Sacramento”
(ze sbírky duchovních kantát Opella Ecclesiastica, 1723)
Sonata – Recitativo – Aria (Tarde e con affetto)
pro soprán, zobcovou flétnu, 2 violy a basso continuo

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Trio sonata h moll
Largo – Vivace – Andante – Allegro
pro housle, violu a basso continuo

Jan Dismas Zelenka (1685–1759)
“Ave Deus” árie anděla
(z Melodramatu Svatý Václav Sub Olea Pacis et Palma Virtutis conspicua orbi Regia
Bohemiae Corona, Pod olivou míru a palmou ctnosti před celým světem nádherně se skvoucí koruna Čech , Praha 1723)
pro soprán, zobcovou flétnu, housle, violu a basso continuo

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Trio sonata a moll
Largo – Vivace – Affettuoso – Allegro
pro zobcovou flétnu, housle a basso continuo

Josef Antonín Gurecký (1709–1769)
Aria de Beata
pro soprán, zobcovou flétnu, housle, violu a basso continuo

Velmi nás těší, že budeme moci Ensemble Fiorello u nás přivítat a nabídnout vám tento ojedinělý hudební zážitek.

Doufáme, že vás potěšíme.