Malá zlatokorunská pouť

Byli jste už na zlatokorunské srpnové pouti?

A už jste navštívili Malou zlatokorunskou pouť?

Ne, protože jste o ní ještě nikdy neslyšeli?

Malá červnová pouť se ve Zlaté Koruně odnepaměti konala, a proto jsme se rozhodli tuto tradici obnovit. 

 

 24. června 2017 v 15 hodin

Slavnostní den uvede přednáška o místním učiteli
Antonínu Borovém, 
který podobu svátečního dne zachytil do své originální kroniky.
Za hudebního doprovodu poté projdeme poutní cestu z kostela
ke zlatokorunské madoně, místní ochranitelce.
Celý den bude završen koncertem barokní duchovní hudby 
 v překrásných prostorách kostela.
Při této příležitosti proloží hudbu tématické divadelní scény
o svatých patronech.
Umělecké provedení pro Vás připraví studentský umělecký soubor Souflé z Brna
společně se Sdružením Sancta Spinea Corona.
To vše ve spolupráci se zlatokorunskou farností.
Těšíme se na viděnou na oslavě tohoto krásného jarního svátku!