Ohlédnutí za koncertem Hudba v barokním klášteře

Ensemble Barokní Koruna se opět dal dohromady, aby se pustil do projektu Hudba v barokním klášteře.
Hudba v klášteře zněla při mnoha příležitostech, a proto i program koncertu vynikal velkou pestrostí,umocněnou autentickým prostředím barokního cisterciáckého kláštera.
Na své si přišli milovníci zdejších unikátních varhan:
mohli jsme slyšet jak složité fugy českého minority Bohuslava Matěje Černohorského,
impozantní Toccatu německého autora Georga Muffata, tak skladby žertovné Johanna Caspara Kerlla napodobující hlas kukačky. Sychravé podzimní počasí prosvětlily líbivé skladby pro soprán, housle a varhany
z pera západočeského skladatele Jana Josefa Ignáce Brentnera.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání na říjnovém koncertu Concerta Aventina!

Krásný koncert, Anička krásně zpívá, Lída ji citlivě doprovází a sama nádherně hraje.

Petra Podroužková, vedoucí hudebního oddělení Českobudějovické knihovny, organizátorka festivalu Hudba na soutoku