Ohlédnutí za adventním koncertem

Milí příznivci Barokní Koruny,

adventním koncertem každý rok uzavíráme náš hudební cyklus a těší nás, že jsme po třech letech opět mohli společně vstoupit do doby adventní.

Advent je dobou očekávání a rozjímání. K přemýšlení nás určitě přiměly i texty jednotlivých skladeb v podání budějovického Sborečku paní a dívek. Hlasy mladých zpěvaček zněly jemně a procítěně, vše bylo precizně připraveno. Melodie swingové i skladby duchovní společně
s příjemným slovním doprovodem tvořily harmonický celek.

Ve Zlaté Koruně jsme tak mohli příjemně nasát pravou předvánoční atmosféru bez hluku a stresu zvenčí.

Koncert byl moc krásný, jsme moc rádi, že se po tříleté pauze opět konal!

Posluchačka ze Zlaté Koruny

Moc se mi líbila pestrost vybraných skladeb, na děvčata byl krásný pohled, výborné muzikantky!

Posluchačka z Českého Krumlova