Ohlédnutí za adventním koncertem

Začal advent a začal hezky.

 

Z kůru kostela se o  první adventní neděli
nesly krásné tóny varhan i houslí i radostný zpěv Mozartova Exsultate jubilate. Celý adventní koncert sjednotilo průvodní slovo, které přineslo mnoho zajímavého a příjemnou předvánoční atmosféru ještě umocnilo. Děkujeme interpretům i vám, vážení posluchači, a doufáme, že jste aspoň na chvíli zapomněli na všední starosti a odnesli jste si hezký zážitek.

Radostné a spokojené Vánoce a vše dobré v roce 2018!