Ohlédnutí za Dnem evropského dědictví se souborem Societas Musicalis

Varhanní Koruna – výborný nápad!

V sobotu se uskutečnil další koncert z daného cyklu koncertů. Díky němu můžeme obdivovat naše cenné varhany a také interpretky z kláštera při pražské Loretě, s jejich uměním bychom se jinak nesetkali. Varhany, zobcová  flétna a soprán nádherně zněly celým zlatokorunským kostelem.

Ze  závěrečného potlesku bylo vidět, resp. slyšet, že ti, kdo přišli, byli spokojeni.

Jitka Štěpánková