Ohlédnutí za Italským rokem 2019 Barokní Koruny

Milí příznivci barokní hudby, 

abyste si znovu mohli oživit krásné hudební události Italského roku 2019,
přinášíme krátké ohlédnutí za uplynulou sezónou.

Začátek roku obvykle věnujeme přednášce na zlatokorunské téma – tentokrát nás Mgr. Markéta Králová seznámila s hudební historií místního kláštera a s osobností učitele, spisovatele a skladatele Antonína Borového. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o životě někoho, kdo působil v naší obci a jehož význam daleko přesahoval její hranice.

Velikonoce tradičně patří oblíbené Pavlicově mši s názvem Missa brevis, kterou opět provedl Velešínský chrámový sbor a orchestr. První část večera patřila v rámci Italského roku Koncertu pro mandolínu Francesca Lecce. Koncert se opět těšil velké návštěvnosti.

V rámci květnové Noci kostelů jsme mohli i tentokrát procházet areál zlatokorunského kláštera, poslouchat hudbu a zamýšlet se nad duchovním slovem. Z ohlasů návštěvníků byl zřejmý velký zájem a spokojenost.

V srpnu na poutní mariánské mši vystoupil Ensemble Barokní Koruna. Monteverdi, Händel, unikátní zlatokorunské varhany a jedinečná akustika i prostředí zlatokorunského kostela – to vše přineslo krásný zážitek.

Na podzim jsme speciálně pro milovníky barokní hudby připravili koncert s názvem Baroko v Benátkách a Neapoli.  Do Koruny přijel pražský soubor Concerto Aventino, kterýpod vedením Jakuba Kydlíčka provedl známá i již zapomenutá díla italských mistrů. Unikátní vystoupení mělo velký ohlas, sklidilo zasloužený dlouhotrvající potlesk a dodalo energii do sychravých podzimních dnů.

Náš cyklus jsme zakončili adventním koncertem Čekání na světlo, který byl věnován českému baroku a jedinečné tradici českých adventních zpěvů, tzv. rorátů. Bravurně zvládnuté nástroje, krásný zpěv i poučné průvodní slovo nás uvedlo do času adventního.

Děkujeme za vaši přízeň, přejeme vše dobré v roce 2020 a těšíme se na další setkání s vámi! 

Náš velký dík za spolupráci a podporu patří také Obecnímu úřadu ve Zlaté Koruně, správě zlatokorunského kláštera, místní farnosti a všem podporovatelům, bez nichž bychom koncerty nemohli organizovat.