Ohlédnutí za Nocí kostelů

Noc kostelů je jednou z příležitostí, kdy se široká veřejnost může seznámit s křesťanstvím. Ve večerních hodinách jsou v kostelích připraveny speciální komentované prohlídky,
lze navštívit běžně nepřístupná místa a v prostorách s nádhernou akustikou se můžeme zaposlouchat do krásných tónů duchovní hudby. Také si každý sám může najít chvíli pro usebrání a nechat na sebe působit jedinečnou atmosféru daného místa.

I ve Zlaté Koruně byl večer koncipován tak, aby si každý mohl vybrat podle svého – mohl se zaposlouchat do tónů varhan, poslechnout si zajímavosti ze zdejší historie, podívat na betlém či mešní roucha v sakristii anebo vylézt až pod střechu kostela ke zvonům. Zájem projevila celá stovka návštěvníků, a to nejenom z okolí, ale i z Prahy či Jindřichova Hradce. Doufáme, že setkání plné pozitivní energie bylo pro všechny hlubokým zážitkem a že jste si odnesli radost a posilu do dalších dní.

Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se na viděnou u nás v Koruně.

 

Zdejší Noc kostelů je opravdu jedinečná. Krásné místo, zajímavý program, vřelé přijetí. Něco podobného jsme ještě nezažili, i když už jsme se účastnili na jiných místech vícekrát.

Návštěvníci z ČB

Chtěla jsem celému Vašemu spolku organizátorů moc poděkovat za překrásný kulturní zážitek. Duchovní slovo z Benediktovy řehole byla ta nejlepší tečka na závěr.

Návštěvnice ze Zlaté Koruny