Ohlédnutí za nocí kostelů 2020

I přes povinné  roušky zavítala na zlatokorunskou Noc kostelů téměř stovka návštěvníků.

Každý naplnil večer dle své libosti: někteří si vyslechli zajímavý varhanní koncert v podání Marie Zahrádkové s nápaditými improvizacemi Jürgena Essla, jiní využili možnosti prohlédnout si kostel s poutavým výkladem místních farníků. Celý večer se nesl v radostné atmosféře osobních setkání, která zejména v dnešní době tolik potřebujeme.

Souznění krásné hudby s prostorem i setkání s milými lidmi můžete opět zakusit na srpnové zlatokorunské pouti!

“Zdejší varhany jsou úžasný nástroj, na který je radost hrát. Proto je pro nás ctí zde koncertovat.”
Marie Zahrádková
“Zlatokorunské varhany mě velice inspirují, poskytují nepřeberné množství zvukových možností.”
Jürgen Essl