Ohlédnutí za podzimním varhanním koncertem

Bylo pošmourno, foukal vítr a byla zima.

Když ale v našem kostele zazněla hudba, všechny tyto nepříjemné pocity zmizely.

Čeští madrigalisté a Miroslav Pšenička nám připravili opravdu nádherný sváteční podvečer, za což jim velmi děkujeme. Dík patří i Vám, vážení návštěvníci a příznivci našich koncertů, kteří jste přišli, někteří i z větší dálky. Jsme velmi rádi, že naše koncerty mají takovou odezvu a těšíme se na další hudební setkání!