Ohlédnutí za přednáškou o Masopustu v jižních Čechách a na Zlatokorunsku

Barokní Koruna zahájila cyklus pro rok 2020 již tradičně přednáškou, tentokrát o masopustu a lidových zvycích. 

Přestože tradice masopustu se dlouhodobě udržuje, a je tedy známá, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí: odlišnosti mezi jednotlivými lokalitami i prolínání lidové tradice s prvky křesťanství. Stranou nezůstala ani otázka hudebního doprovodu a typického jídelníčku masopustního veselí. Vše bylo doplněno autentickými poznámkami a postřehy a velmi
zdařilou filmovou ukázkou. Pan doktor Šimánek upozornil i na důležitou úlohu masopustu v současnosti – vliv na upevňování mezilidských vztahů a pocitu sounáležitosti zvláště na venkově.

Vždycky jsem si myslela, že masopust je chaos a zjistila jsem, že má svá pravidla, významy a dlouhou tradici. Také jsem nevěděla, že masopustem se označuje celé období od poloviny ledna do začátku postu a ne jen jeden den.

Jitka Štěpánková, Rájov

Připomněli jsme si, že masopust má i u nás v obci dlouhou tradici a patří k našemu dědictví.
Antonín Decarli, Zlatá Koruna
Děkujeme a těšíme se na příští setkání!