Ohlédnutí za vánočním zpíváním koled

Na Štěpána měli návštěvníci vánočního koncertu jedinečnou možnost zazpívat si koledy za doprovodu jednoho z nejlepších varhanních nástrojů v Čechách. Této možnosti využilo několik desítek místních, kteří se tak během svátků mohli setkat v krásném prostoru zlatokorunského kostela. Chrám byl krásně nazdoben, sváteční dojem podpořilo speciální nasvícení. Vánoční události dokonale zpřítomňoval místní unikátní Betlém, navíc v současné době nově zrestaurovaný. Ve Zlaté Koruně se tak každý mohl potkat s vánočními svátky v nejryzejší podobě – s radostnými koledami, rozzářenými stromečky i malebným Betlémem, to vše ještě podtrhlo přiléhavým rozjímáním o Narození Páně.