Ohlédnutí za Varhanní Korunou: varhanní originalita v hlubokém zamyšlení

Koncertní cyklus Varhanní Koruna odstartoval pražský varhaník Miroslav Pšenička spolu s hobojistkou Veronikou Hádkovou. Barokní autoři včetně Georga Friedricha Händela či Georga Philippa Telemanna zazněli na dobových varhanách – představte si, že v časech stavby místních varhan Händel prožíval svou pubertu a Telemann začínal hudební kariéru. Přes sedm desítek posluchačů strávilo sváteční večer v naslouchání úžasné zvukové rozmanitosti tohoto nástroje. Ten dokázal pražský varhaník rozehrát v plné síle. Při jeho improvizaci byl nejeden návštěvník překvapen, jak pestré typy zvuku se mohou linout z jednoho nástroje. Varhany jsou prostě korunou všech nástrojů, zde ještě doplněné citlivým zpěvným hobojem.

Děkujeme za podporu a těšíme se na viděnou na adventním či vánočním koncertě!