Ohlédnutí za přednáškou Jak se vařívalo a jedlo na Zlatokorunsku

Je důležité, abychom znali region, ve kterém žijeme.

Abychom znali život našich předků, a dokázali tak lépe porozumět současnosti. Přednáška pana doktora Šimánka nám ukázala mnoho pokladů ze života našich babiček
a prababiček. Skrze poutavé vyprávění jsme nahlédli do venkovských kuchyní a zaposlouchali se do příběhů kronikářů i venkovských kantorů. Řeč byla nejen o jídle,
ale o všem, co s ním souvisí. Možná jsme byli překvapeni jednoduchým jídelníčkem a způsobem stolování, možná jsme si právě v současné době ještě více uvědomili hodnotu jídla, mezilidských vztahů a pospolitosti u stolu (o čemž obvykle moc nepřemýšlíme). A v době dnešního blahobytu
a hojnosti je možná dobré vnímat právě onu šetrnost a úctu
k jídlu. Přednáška byla doplněna zajímavými ukázkami
a v diskuzi jsme mohli společně zavzpomínat na typické regionální pokrmy, jejich názvy i přípravu.

Děkujeme za hezké obohacující setkání a těšíme se
na příští přednášku!