Sboreček paní a dívek na první adventní neděli 28. 11. 2021 v 17 hodin

Vážení příznivci Barokní Koruny, adventním koncertem vždy uzavíráme náš roční koncertní cyklus. Do Koruny přijíždějí interpreti a různá hudební tělesa, známé i méně známé soubory. Jsme moc rádi, že tentokrát můžeme představit někoho z blízkého okolí. Z Českých Budějovic přijede Sboreček paní a dívek. Tento desetičlenný soubor se zabývá vícehlasým provedením písní a drobných skladeb…

Ohlédnutí za Andělskými dialogy

Po dlouhé přestávce způsobené covidem jsme se opět sešli ve Zlaté Koruně na dalším barokním koncertě. V krásném prostředí zlatokorunského kostela jsme vyslechli skladby autorů známých i těch, kteří v obecném povědomí tak známí nejsou. Velmi milým zpestřením bylo průvodní slovo, které nám mimo jiné přiblížilo nástroj cink. Přesvědčili jsme se, že cink i zobcová…

9. 10. 2021 v 18:00 hodin DIALOGHI ANGELICI (Andělské dialogy)

Vážení příznivci Barokní Koruny, milí hudební přátelé, s velkou radostí vás po dlouhé odmlce opět srdečně zveme na koncert do Zlaté Koruny. Tentokrát se můžeme těšit na opravdový barokní skvost – známí umělci provedou virtuózní skladby vrcholného baroka pro cink, housle a varhany. Varhany a housle jsou nástroji známými, dechový instrument cink již méně. Je…

PF 2021 Děkujeme Vám za Vaši přízeň

Milí příznici Barokní Koruny, děkujeme vám za vaši přízeň, kterou jste nám i v tomto zvláštním roce projevili. Náš letošní program jsme mohli uskutečnit jen v menším rozsahu – přes omezení se nám podařilo uskutečnit masopustní přednášku, originální Noc kostelů s varhanními virtuozy Marii Zahrádkovou a Jürgenem Esslem a tradiční Mariánskou pouť. Děkujeme za to, že…

KONCERT PŘESUNUT – Musica Bohemica ve Zlaté Koruně 4.6.2022 v 18 hod.

Tento koncert se bude konat v náhradním termínu 4.6. 2022. Děkujeme za pochopení. Musica Bohemica – to je soubor, který v hudebním světě již něco znamená. Interpretuje a zpracovává lidovou hudbu, umí bravurně přednést skladby vrcholného baroka, velká oratoria i hudbu soudobou. Při svých vystoupeních používá historické i lidové nástroje. Vůdčí osobností souboru je jeho…