PF 2019 Pozvání na Italský rok ve Zlaté Koruně

PF 2019

Milí přátelé Zlaté Koruny, přijměte srdečné pozvání na rok 2019, který se ponese v italském duchu!

Nový rok uvede přednáška Markéty Králové, která nás seznámí s hudební historií místního kláštera a s osobností učitele, spisovatele a skladatele v jedné osobě Antonína Borového.

 Na Velikonoční neděli se opět rozezní Missa brevis Jiřího Pavlicy v provedení Velešínského chrámového sboru a orchestru. Na italskou notu nás tentokrát naladí Koncert pro mandolínu Antonia Vivaldiho.

V rámci květnové Noci kostelů si budeme moci projít skryté prostory zlatokorunského kláštera za doprovodu flétny a místních nádherných varhan.

Ensemble Barokní Koruna zpestří srpnovou poutní mši svatou a na samý závěr roku nás převede do doby adventní.

Speciálně pro milovníky barokní hudby jsme připravili instrumentální Koncerty z Benátek a Neapole v provedení Concerto Aventino. Soubor zahraje skladby Antonia Vivaldiho či koncerty pro barokní nástroj theorbu či cembalo. To vše na kopie barokních nástrojů.

Již nyní se těšíme na milá setkání s Vámi v Italském roce 2019!