PF 2020 Na lidové notě

Vážení příznivci Zlaté Koruny,

děkujeme, že se k nám do Koruny stále vracíte, a dovolujeme si Vás pozvat na další cyklus akcí v roce 2020, jemuž jsme dali název Na lidové notě.

Na 11. únor jsme pro Vás připravili přednášku s názvem Masopust v jižních Čechách a na Zlatokorunsku. Masopustní téma přednese mladý historik PhDr. Jan Šimánek z nedalekých Doudleb, který se jihočeskými zvyky a tradicemi dlouhodobě zabývá.

12. dubna se uskuteční tradiční Velikonoční koncert – Velešínský sbor a orchestr opět provede osvědčenou Pavlicovu Missu brevis a přidá některý z klenotů orchestrální barokní hudby.

12. června se můžeme těšit na oblíbenou Noc kostelů – prohlídku klášterních prostor doprovodí hudba, následovat bude varhanní koncert a uslyšíme i duchovní povzbuzení.

16. srpna se opět sejdeme na Mariánské pouti, mši svatou hudebně doprovodí Ensemble Barokní Koruna.

10. října přivítáme vynikající uskupení Musica Bohemica – pro velký zájem se vystoupení uskuteční v místním kostele, a proto ponese název Tradice a přítomnost duchovní hudby v Čechách.

Náš cyklus zakončíme 29. listopadu adventním koncertem, na kterém přivítáme Sboreček paní a dívek (České Budějovice).

Přijměte naše pozvání, těšíme se na setkání s vámi v roce 2020!