PF 2023

PF 2023

760 let Zlaté Koruny

Velmi rádi bychom se s Vámi setkávali i v příštím roce, který je pro Zlatou Korunu významný: budeme slavit 760. výročí založení kláštera. Od svého založení roku 1263 procházel klášter mnoha dramatickými událostmi. Název Svatá Trnová Koruna se v 17. století změnil na Zlatou, tak jak jej známe dnes. Před téměř třiceti lety byl klášter prohlášen národní kulturní památkou. Jsme velmi rádi, že naše hudební projekty můžeme realizovat v tak krásném místě, a doufáme, že i v roce 2023 se zde budeme moci společně setkávat.