Reference

Ohlasy na činnost Barokní Koruny

aneb co jsme zaslechli a co nás potěšilo:

 
Zlatá Koruna je ideálním místem pro barokní vystoupení.
Oceňuji kulturní úroveň místních jak v pořádání akcí, tak v návštěvnosti koncertů.

Prof. Helena Kazárová, HAMU Praha

 

Jen tak dál! Této občanské aktivitě fandím!

Ing. Josef Hermann, místostarosta Českého Krumlova

 

Všechny akce tohoto typu mne těší.
Prof. Jiří Sehnal, muzikolog, Brno

 

Když jsem ve Zlaté Koruně žádal o uspořádání koncertu, setkal jsem se se zcela profesionálním přístupem.
Mgr. Theodor Pártl, sbormistr Pěveckého sboru Jihočeských učitelek, Strunkovice nad Blanicí

 

Bylo zde velmi příjemné hrát, atmosféra koncertu byla velmi milá.
MgA. Jana Vavřínková, violistka, Ensemble Fiorello, Praha

 

Zlatá Koruna má jedinečnou atmosféru. Vždy se sem ráda vracím.
Mgr. et Mgr. Alena Maršíková, redaktorka Českého rozhlasu Vltava, Praha

 

Varhany ve Zlaté Koruně jsou unikátním nástrojem, jedním z nejlepších v naší zemi, na který je mi ctí hrát.
MgA. Miroslav Pšenička, varhaník, Praha

 

Nezištnou aktivitu místního spolku podporuji. Jelikož oživuje kulturní dění na tomto nádherném místě, farnost je jeho generálním partnerem.
P. Mgr. Petr Hovorka, administrátor farnosti, Křemže