Sancta Spinea Corona

Sancta Spinea Corona – Společnost přátel Zlaté Koruny, z. s.

Jsme skupina nadšenců, kteří mají rádi Zlatou Korunu, a proto jsme dali síly dohromady. Na tomto základě vzniklo v roce 2012 toto neziskové občanské sdružení. To má dva hlavní cíle:

  • podpořit kulturní dění v obci a
  • zároveň využít krásných prostor místního kostela a kláštera.

Ve Sdružení pravidelně připravujeme pestrý program akcí jako Velikonoční koncert, přednášku na zlatokorunské téma či Noc kostelů. V minulosti jsme například také iniciovali obnovení srpnové Mariánské pouti či společné zahájení adventu.

Myslím, že klášter určitě přitahuje i mnoho lidí odjinud, a tak jsme si řekli, že bychom mohli doplnit kulturní nabídku v obci,

vysvětlila členka společnosti Markéta Králová.

Chtěli jsme zorganizovat kulturní akci, která by ale nebyla ve stylu: přijeďte v adventu do Zlaté Koruny a my vám zahrajeme hezké koledy. Přáli jsme si, aby to mělo i nějakou hloubku a správný adventní charakter. Vánoční písně měly u nás v kostele prostor opravdu až o Vánocích, kdy se uskutečnilo zpívání koled u nově restaurovaných Jesliček. Myslím, že se vše povedlo,

zhodnotila Markéta Králová.

Aktivita spolku by měla vycházet z potřeb místních i příznivců Zlaté Koruny. Sdružení je otevřeno všem, kteří mají zájem o kulturní život ve Zlaté Koruně. Děkujeme také za případné podněty a návrhy, které mohou obohatit činnost spolku.

Členové

Mgr. Jaroslav Král

Předseda

Učitel historie a geografie na českokrumlovském Gymnáziu a velký zlatokorunský patriot. Zakladatel sdružení Sancta Spinea Corona, zastupitel obce Zlatá Koruna a člen místních spolků.

Více o Jaroslavovi
Zlatá Koruna pro mne měla vždy naprosto neopakovatelný genius loci, na který jsem chtěl upozornit také návštěvníky kulturních a společenských akcí. Na základě toho jsme začali pořádat koncerty a další události se skupinou stejně zapálených spolupracovníků, pro které není Zlatá Koruna jen obyčejnou jihočeskou vsí.

JUDr. Marie Králová

Realizace, distribuce

Více o Marii
Ve sdružení jsem proto, že chci, aby se rozvíjela kultura ve Zlaté Koruně. Vždyť nádherný gotický kostel a klášter k těmto aktivitám přímo vybízí. Přispět k rozvoji kultury a umění na tomto místě, kde žiji celý život, považuji za své poslání. Zlatá Koruna byla vždy kulturní obcí, a proto chci navázat na tuto tradici.

Mgr. Markéta Králová

Dramaturgie, koncept

marketa-kralova

Více o Markétě
Markéta studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity  Karlovy v Praze. Nyní pokračuje v doktorském studiu muzikologie na univerzitě ve Vídni. Dlouhodobě se specializuje na výzkum barokní duchovní hudby.

PhDr. Jana Petrtylová

Komunikace

Více o Janě
Pocházím z Českého Krumlova a po gymnasiálních studiích jsem absolvovala brněnskou filosofickou fakultu. Zlatou Korunu mám spojenou se vzpomínkami na mé dětství – chodívaly jsme tam s babičkou do kostela. Velmi mě těší, že toto místo opět žije. Mám radost, že ke kulturnímu rozvoji mohou přispět i koncerty barokní hudby, a doufám, že se sem budou lidé vždy rádi vracet.

František a Marie Pilsovi

Pokladna

Pilsovi

Více o Pilsových
František a Marie Pilsovi jsou důchodci, kteří říkají že hudba je to nejhezčí co máme. 

 

Ing. Jitka Štěpánková

Finance

Jitka Štěpánková, nyní v důchodu, v aktivním věku pracovala většinu času ve finančnictví. Má ráda kulturu, varhanní hudbu a zajímá se o historii a také má ráda kytičky a ráda si je dává všude kolem domu.

MgA. Kateřina Zemanová

Grafička

Více o Kateřině

Na jindřichohradecké ZUŠ absolvovala oba stupně hry na flétnu (zobcová i příčná) u Mariana Mikuly. Na violu da gambu se učila u Věry Mikuláškové v Brně a na kurzech Michaela Brüssinga. Od roku 2000 je členkou a flétnistkou Jindřichohradeckého symfonického orchestru. Dále hraje v dalších hudebních seskupeních, zaměřených převážně na starou hudbu, např. v Jindřichohradeckém komorním orchestru. Spolupracuje s Collegiem pro arte antiqua. Ráda navštěvuje interpretační kurzy staré hudby.