Sancta Spinea Corona

Sancta Spinea Corona – Společnost přátel Zlaté Koruny, z. s.

Jsme skupina nadšenců, kteří mají rádi Zlatou Korunu, a proto jsme dali síly dohromady. Na tomto základě vzniklo v roce 2012 toto neziskové občanské sdružení. To má dva hlavní cíle:

  • podpořit kulturní dění v obci a
  • zároveň využít krásných prostor místního kostela a kláštera.

Ve Sdružení pravidelně připravujeme pestrý program akcí jako Velikonoční koncert, přednášku na zlatokorunské téma, speciální barokní varhanní koncert či Noc kostelů. V minulosti jsme například také iniciovali obnovení srpnové Mariánské pouti či společné zahájení adventu.

Aktivita spolku by měla vycházet z potřeb místních i příznivců Zlaté Koruny. Sdružení je otevřeno všem, kteří mají zájem o kulturní život ve Zlaté Koruně. Děkujeme také za případné podněty a návrhy, které mohou obohatit činnost spolku.

Poslechněte si pořad Kavárna na Českém rozhlase České Budějovice, kde mluvíme o historii i současnosti Sdružení!

Členové

Mgr. Jaroslav Král

Předseda

Učitel historie a geografie na českokrumlovském Gymnáziu a velký zlatokorunský patriot. Zakladatel sdružení Sancta Spinea Corona, zastupitel obce Zlatá Koruna a člen místních spolků.

Více o Jaroslavovi
Zlatá Koruna pro mne měla vždy naprosto neopakovatelný genius loci, na který jsem chtěl upozornit také návštěvníky kulturních a společenských akcí. Na základě toho jsme začali pořádat koncerty a další události se skupinou stejně zapálených spolupracovníků, pro které není Zlatá Koruna jen obyčejnou jihočeskou vsí.

JUDr. Marie Králová

Realizace, distribuce

Více o Marii
Ve sdružení jsem proto, že chci, aby se rozvíjela kultura ve Zlaté Koruně. Vždyť nádherný gotický kostel a klášter k těmto aktivitám přímo vybízí. Přispět k rozvoji kultury a umění na tomto místě, kde žiji celý život, považuji za své poslání. Zlatá Koruna byla vždy kulturní obcí, a proto chci navázat na tuto tradici.

Dr. phil. Markéta Valíková (roz. Králová)

Dramaturgie, koncept

marketa-kralova

Více o Markétě
Hudba pro mě znamená především porozumění. Porozumění sama sobě, světu okolo mě i světu duchovnímu. Máloco ve mně dokáže tak oživit radost jako jásavé Händelovo Aleluja z Mesiáše a jen málokde najdu takové pochopení mých splínů jako v Mozartově Requiem. Hudba mou duši jednoduše modeluje. S myšlenkou prvního koncertu Barokní Koruny za mnou přišla právě paní Pilsová. Jelikož se vystoupení vydařilo a náš Ensemble drží stále při sobě, vzdělává se a srší nápady a inspirací, bylo nám jasné, že na první úspěch musíme navázat. Od té doby do naší krásné Zlaté Koruny rádi zajíždějí jak špičkové soubory a zajímaví přednášející, tak milí návštěvníci. A já věřím, že i díky svému vzdělání mohu přispět k Vašemu hlubokému zážitku, který si z našich akcí odnášíte.

Mgr. Jana Petrtylová

Komunikace

Více o Janě
Pocházím z Českého Krumlova a po gymnasiálních studiích jsem absolvovala brněnskou filosofickou fakultu. Zlatou Korunu mám spojenou se vzpomínkami na mé dětství – chodívaly jsme tam s babičkou do kostela. Velmi mě těší, že toto místo opět žije. Mám radost, že ke kulturnímu rozvoji mohou přispět i koncerty barokní hudby, a doufám, že se sem budou lidé vždy rádi vracet.

František a Marie Pilsovi

Pokladna

Pilsovi

Více o Pilsových
Jsme důchodci, kteří říkají, že hudba je to nejhezčí, co máme.

 

Ing. Jitka Štěpánková

Finance

Nyní jsem v důchodu, v aktivním věku jsem pracovala většinu času ve finančnictví. Mám ráda kulturu, varhanní hudbu, zajímám se o historii a také mám ráda kytičky, které si dávám všude kolem domu.

MgA. Kateřina Zemanová

Grafička

Více o Kateřině

Setkávání s hudbou bylo u nás v rodině samozřejmé. Interpretace hudby je pro mě duchovním zážitkem, který ráda sdílím s ostatními. Také si uvědomuji její spjatost s atmosférou konkrétních míst. Jindřichův Hradec, mé rodné město, ale i Zlatá Koruna, obec, ve které nyní žiji, a také spousty jiných nezapomenutelných míst, jsou pro mě i prostory pro hudbu, ve kterých se mohu potkávat s lidmi, kteří ji mají ve svých srdcích. Obě místa nabízejí unikátní možnosti a přitahují tak řadu lidí nejen svou historickou krásou, ale i kouzelnou atmosférou, stvořenou prostřednictvím hudby.