Účinkující o koncertu: Markéta Králová

Markéta Králová o koncertu Barokní Koruna 2016

Hudba pro mě znamená především porozumění. Porozumění sama sobě, světu okolo mě i světu duchovnímu. Máloco ve mně dokáže tak oživit radost jako jásavé Händelovo Aleluja z Mesiáše a jen málokde najdu takové pochopení mých splínů jako v Mozartově Requiem. Hudba mou duši jednoduše modeluje. S myšlenkou koncertu za mnou přišla jedna paní ze zdejší farnosti. Podle ní není třeba zvát profesionální hudebníky z daleka, vždyť i my místní máme co nabídnout. A já té myšlence věřím. A hlavně věřím tomu, že má co nabídnout Zlatá Koruna. Je totiž pro mě nejen rodnou obcí, ale hlavně místem, které mé srdce nikdy neopustí.