Vánoční zpívání koled

K Vánocům patří koledy!

26. prosince proběhne od 18:00 Vánoční zpívání koled.

účinkují: Markéta Králová, Kateřina Zemanová, Ludmila Dvořáková

Program – leitmotiv – Zlatokorunská madona:

 • Varhanní pastorela – úvod

Markéta Králová : průvodní slovo

 • Varhany + flétna: Nesem vám noviny
 • V + F: Poslouchejte, křesťané
 • V + F: Slyšte, slyšte pastuškové
 • Tichá část: Varhany + gamba + 1 sloka zpěv: Es ist ein Ros entsprungen

Promluva/báseň

 • Tichá noc

Průvodní slovo o Michnovi

 • Chtíc aby spal
 • Tichá, roztomilá pastorela

Průvodní slovo

 • V + F: Čas radosti veselosti
 • V + F: Adeste fideles
 • V + F: Narodil se Kristus Pán
 • Seger: Toccata Narodil se Kristus Pán