Varhanní Koruna 2016

Termín koncertu

Akce se bude konat v pátek 28. 10. 2016 od 17.00 hod. v Kostele nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně. Možná, že jste viděli i naše plakáty!

plakat-varhanni-koruna-2016

Vstupenky na koncert 

Program koncertu

J. J. Froberger (1616-1667) – Toccata in a

G. F. Händel (1685-1759) – Koncert g mol pro hoboj a varhany

D. Buxtehude (1637-1707) – Ciacona e moll

M. Pšenička (1974) – Te Deum pro hoboj solo

D. Zipolli (1688-1726) – Versetti e canzona in d

Volná improvizace pro hoboj a varhany na píseň z Kancionálu J. A. Komenského (1592-1670) „Soudce všeho světa Bože“

J. Pachelbel (1653-1706) – Toccata in g, fuga in d

G. P. Telemann (1681-1767) – Marches Héroiques pro hoboj a varhany

  • L’Espérance (Naděje)
  • La Gaillardise (Rozpustilost)
  • La Générosité (Velkorysost)

Účinkující

hoboj – Veronika Hádková 

Více o Veronice
Vystudovala hru na hoboj na pražské konzervatoři ve třídě prof. F.X.Thuriho. Ve studiích pak dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde pod vedením  prof. M. Košlera absolvovala obor sbormistrovství. Vystupuje v různých komorních souborech i sólově. Jako hobojistka spolupracuje a natáčí s řadou pražských sborů (Čeští Madrigalisté, VUS, Piccolo coro, Pueri Gaudentes ad.). Nahrávala též pro český rozhlas a televizi (např. Adventní koncerty ad.). Od roku 2004 působí také jako hudební pedagog a od ledna roku 2012 je sbormistryní souboru Čeští madrigalisté.

varhany – Miroslav Pšenička 

Více o Miroslavovi
Narodil se 13. 2. 1974 v Milevsku, kde se učil na místní hudební škole na klavír a trubku. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovicích, obor chrámová hudba (varhany – J. Chaloupková, dirigování – P. Chromčák). Konzervatoř zakončil Absolutoriem a pokračoval ve studiu varhan na Akademii múzických umění v Praze (J. Hora – varhany, J. Tůma – improvizace). Po skončení studia varhan absolvoval na Konzervatoři v Praze ještě obor trubka. Zúčastnil se řady mezinárodních varhanních soutěží a kurzů, pod vedením význačných zahraničních varhaníků (M. Sander, H. Lucke, G. Lohmann a další). Působil 10 let jako varhaník a sbormistr premonstrátského kláštera v Milevsku, učil na Konzervatořích v Českých Budějovicích a v Praze. V letech 2002 až 2013 zastával funkci varhaníka a ředitele kůru v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni a byl zároveň pověřen metodickým vedením hudebníků plzeňské diecéze. V současné době je regenschorim v kostele sv. Antonína v Praze a vedoucím a vyučujícím kurzu pro varhaníky Arcidiecéze pražské. S nadšením komponuje liturgickou hudbu (např. hudbu k příležitosti svěcení katedrály sv. Bartoloměje v Plzni pro smíšený sbor, varhany, mužskou scholu, mužské sólo, žestě a bicí nástroje – 2006), hudbu pro varhany (variace na duchovní píseň „Kristus příklad pokory, Pocta sv. Mikuláši – 2008) i žesťové nástroje (Letory – čtyřvětá skladba pro žesťový sextet a bicí nástroje – 2007, Dialogy pro 2 trubky a varhany – 2008) atd. Často koncertuje doma i v zahraničí a spolupracuje s mnoha instrumentalisty a zpěváky.