Velikonoční koncert ve Zlaté Koruně 9. 4. 2023 v 18.00

Milí hudební přátelé,
pokud ještě nemáte program na Velikonoce, zveme vás do Zlaté Koruny. V rámci našeho letošního hudebního cyklu jsme pro vás připravili tradiční Velikonoční koncert. V podání Velešínského chrámového sboru a orchestru uslyšíme Pavlicovu Missu brevis a dále zazní sborové skladby barokní i současné. Pavlicova Missa brevis v oblasti duchovní hudby patří k jeho dílům nejznámějším, je také nejhranější hudební mší u nás.

Podle vašich ohlasů z minulých let doufáme, že i letos vám uvedené skladby udělají radost, a vzhledem k svému obsahu snad také přispějí k hlubšímu promýšlení významu Velikonoc.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně
9. dubna 2023 v 18 hodin
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma

Letošní rok je pro Zlatou Korunu zvláště významný – oslavíme totiž 760. výročí založení kláštera. Při té příležitosti si dovolujeme srdečně vás pozvat 23. dubna 2023 na slavnostní bohoslužbu, které se zúčastní také hosté z kláštera Heiligenkreuz.
Mše svatá začíná v 10.30 hodin a pak bude následovat průvod ke vzácné Zlatokorunské Madoně.

Na viděnou u nás v Koruně!