Ensemble Barokní Koruna

Zlatá Koruna nás spojuje

Zlatá Koruna nás spojuje. Všichni z nás k tomuto místu mají nějakým způsobem blízko, i když už nás život třeba zavál na různá další místa.

  • Milujeme baroko.
  • Milujeme Zlatou Korunu.
  • Snažíme se, aby naše hudba byla korunou baroka.

Ludmila Dvořáková

Varhany

Více o Ludmile
 vystudovala konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži v oboru hra
na varhany pod vedením MgA. Ester Moravetzové. Bakalářský titul získala na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně u MgA. Pavla Černého rovněž v oboru hra varhany. Ve
školním roce 2012/2013 studovala varhanní hru na Maastricht Academy of Music v Nizozemí
pod vedením Marcela Veheggena a Hanse Leenderse. Nyní studuje na Hudební a taneční
akademii múzických umění v Praze. V loňském roce studovala varhany na Hochschule für
katholischen und Kirchenmusik v Německém Regensburgu pod vedením Prof. Stefana
Baiera.
Sama vyučuje hře na varhany na ZUŠ Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Hrou na
varhany doprovází bohoslužby v kostele Panny Marie Královny andělů. Vystupovala s
několika hudebními tělesy, například s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, se skupinou
Hradišťan apod. Vystupovala na hudebních festivalech jako Forfest Czech Republic nebo
L’Orgue v Nizozemském Maastrichtu. Zpívá v souboru Dyškanti, který se specializuje na
renesanční hudbu. Účastnila se mnoha mezinárodních varhanních kurzů a soutěží. V roce
2011 získala 3. místo na soutěži konzervatoří

 Markéta Králová

Varhany, zpěv

marketa-kralova

Více o Markétě
Markéta studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity  Karlovy v Praze. Nyní pokračuje v doktorském studiu muzikologie na univerzitě ve Vídni. Dlouhodobě se specializuje na výzkum barokní duchovní hudby.

Anna Petrtylová

Zpěv

anna

Více o Anně
Anna se zpěvu věnuje od dětství. Lásce k barokní hudbě se naučila v krumlovské ZUŠ prostřednictvím své první učitelky paní Zuzany Vrbové. Nyní studuje operní zpěv na Pražské konzervatoři pod vedením prof. Jany Jonášové. Zaměřuje se hlavně na barokní autory (G. F. Händel aj.).

Kateřina Zemanová

Viola da gamba, příčná flétna

Více o Kateřině

Na jindřichohradecké ZUŠ absolvovala oba stupně hry na flétnu (zobcová i příčná) u Mariana Mikuly. Na violu da gambu se učila u Věry Mikuláškové v Brně a na kurzech Michaela Brüssinga. Od roku 2000 je členkou a flétnistkou Jindřichohradeckého symfonického orchestru. Dále hraje v dalších hudebních seskupeních, zaměřených převážně na starou hudbu, např. v Jindřichohradeckém komorním orchestru. Spolupracuje s Collegiem pro arte antiqua. Ráda navštěvuje interpretační kurzy staré hudby.