Ensemble Barokní Koruna

Zlatá Koruna nás spojuje

Zlatá Koruna nás spojuje. Všichni z nás k tomuto místu mají nějakým způsobem blízko, i když už nás život třeba zavál na různá další místa.

  • Milujeme baroko.
  • Milujeme Zlatou Korunu.
  • Snažíme se, aby naše hudba byla korunou baroka.

Ludmila Dvořáková

Varhany

Více o Ludmile
Ludmila vystudovala konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži v oboru hra
na varhany pod vedením MgA. Ester Moravetzové. Bakalářský titul získala na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně u MgA. Pavla Černého rovněž v oboru hra varhany. Ve
školním roce 2012/2013 studovala varhanní hru na Maastricht Academy of Music v Nizozemí
pod vedením Marcela Veheggena a Hanse Leenderse. Magisterského stupně dosáhla na Hudební akademii múzických umění v Praze, hru na varhany také studovala na Hochschule für
katholischen und Kirchenmusik v Německém Regensburgu pod vedením Prof. Stefana
Baiera.
Sama vyučuje hře na varhany na ZUŠ Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Hrou na
varhany doprovází bohoslužby v kostele Panny Marie Královny andělů. Vystupovala s
několika hudebními tělesy, například s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, se skupinou
Hradišťan apod. Vystupovala na hudebních festivalech jako Forfest Czech Republic nebo
L’Orgue v Nizozemském Maastrichtu. Zpívá v souboru Dyškanti, který se specializuje na
renesanční hudbu. Účastnila se mnoha mezinárodních varhanních kurzů a soutěží. V roce
2011 získala 3. místo na soutěži konzervatoří

 Markéta Valíková

Varhany, zpěv, průvodní slovo

marketa-kralova

Více o Markétě
Markéta studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity  Karlovy v Praze, doktorské studium absolvovala na Universität Wien, poté působila na Akademii věd ČR. Dlouhodobě se specializuje na výzkum duchovní hudby, o které pravidelně přednáší a publikuje. Přes osm let je redaktorkou ČRo 3 Vltava, pro který připravuje pořady o staré hudbě, pro Národní Knihovnu ČR vytváří online databázi jihočeských hudebních sbírek.

Anna Petrtylová

Zpěv

anna

Více o Anně
Anna se zpěvu věnuje od dětství. Lásce k barokní hudbě se naučila v krumlovské ZUŠ prostřednictvím své první učitelky paní Zuzany Vrbové. V roce 2019 dokončila studium operního zpěvu na Pražské konzervatoři, o tři roky později získala bakalářský titul na prestižní švýcarské Schole Cantorum Basiliensis, a to v hlavním oboru historicky poučené interpretace období renesance, baroka a romantismu. Své vzdělání dále rozšířila i ve vedlejším oboru – interpretace hudby pozdního středověku. Po absolvování studia se aktivně věnuje koncertní praxi pod vedením mistrů v oboru(Václav Luks, Jakub Kydlíček etc). Pravidelně se účastní specializovaných letních workshopů zaměřených na provozovací praxi rané hudby.

Kateřina Zemanová

Viola da gamba, příčná flétna

Více o Kateřině

Kateřina absolvovala oba stupně hry na flétnu (zobcová i příčná) u Mariana Mikuly na jindřichohradecké ZUŠ. Na violu da gambu se učila u Věry Mikuláškové v Brně a na kurzech Michaela Brüssinga. Od roku 2000 je členkou a flétnistkou Jindřichohradeckého symfonického orchestru. Dále hraje v dalších hudebních seskupeních, zaměřených převážně na starou hudbu, např. v Jindřichohradeckém komorním orchestru. Spolupracuje s Collegiem pro arte antiqua. Ráda navštěvuje interpretační kurzy staré hudby.

Josef Čížek

housle

Josef studoval hru na housle na ZUŠ v Českém Krumlově ve třídě Bohumila Novotného. Již při studiu koncertoval s lokálními profesionálními i neprofesionálními hudebními tělesy. Následně se stal členem Chrámového orchestru Velešín, kde zastával pozici koncertního mistra a vystupoval s ním doma i v zahraničí. V současnosti je aktivním členem Krumlovského komorního orchestru. V poslední době se věnuje především komorní hře a je spoluzakladatelem a uměleckým vedoucím Smyčcového kvarteta PeZet