Recenze Adventního koncertu od Jana Hajiče

Recenze Adventního koncertu od Jana Hajiče Adventní koncert  2. 12. 2018 Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zlatá Koruna Ensemble Barokní Koruna Ludmila Dvořáková — varhany, Viktor Tomek — housle, Jakub Graff — violoncello, Anna Petrtylová — soprán, Markéta Králová — soprán, průvodní slovo Program Roráty Michaela Pospíšila Dietrich Buxtehude: Herr, wenn ich nur Dir hab Benedetto…

Dosavadní úspěchy Barokní Koruny a reference

Jak jsme se za sedm let posunuli aneb Dosavadní úspěchy  Zvyšování kulturního povědomí o obci (o zlatokorunských koncertech).  Snaha vybírat kvalitní repertoár pro široký okruh posluchačů – přicházejí nejen lidé místní a z blízkého okolí, ale i lidé ze vzdálenějších míst. Příznivé vstupné, děti zdarma, edukativní aspekt. Podpora rozvoje občanské společnosti, součást spolkové činnosti v…

PF 2019 Pozvání na Italský rok ve Zlaté Koruně

PF 2019 Milí přátelé Zlaté Koruny, přijměte srdečné pozvání na rok 2019, který se ponese v italském duchu! Nový rok uvede přednáška Markéty Králové, která nás seznámí s hudební historií místního kláštera a s osobností učitele, spisovatele a skladatele v jedné osobě Antonína Borového.  Na Velikonoční neděli se opět rozezní Missa brevis Jiřího Pavlicy v provedení Velešínského chrámového sboru…

Velké ohlédnutí za rokem 2018 – HOUSLOVÁ SEZÓNA

Velké ohlédnutí Barokní Koruny za rokem 2018 – Houslová sezóna Rok 2018 ve Zlaté Koruně patřil nástrojům s tvarem příznačným k osmičkovému roku – houslím a smyčcům. V průběhu Houslové sezóny jste mohli vyslechnout všechny houslové podoby – zazněly skladby pro housle sólové, díla pro housle a varhany či jiný doprovodný nástroj i kompozice pro housle jako součást orchestru….

Adventní koncert

Vážení hudební přátelé, dříve než si zapálíte první svíčku na adventním věnci, uvaříte horký čaj a budete rozjímat, přijďte na koncertdo Zlaté Koruny. Uslyšíte roráty Michaela Pospíšila  i skladby dalších známých autorů (např. Dietricha Buxtehudeho, Benedetta Ferrariho, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela). Věříme, že díla pro varhany a smyčcové nástroje i skladby pro soprán…