Zlatokorunská mariánská pouť 14. srpna 2022 v 10.30 hodin

Jako každý rok dovolujeme si i letos srdečně vás pozvat na mariánskou pouť do Zlaté Koruny. V dřívějších dobách poutě mívaly pevný řád, prosebný i děkovný charakter, lidé putovali desítky kilometrů a utvrzovali se ve víře. Ráz zábavný, byť byl také zastoupen, zdaleka nepřevažoval, to až postupem času. Možná bychom se i dnes mohli vrátit…

Ohlédnutí za Musicou Bohemicou

Na Musicu Bohemicu jsme se dlouho těšili, ale z důvodu protipandemických opatření byl koncert dvakrát zrušen. Konečně jsme se dočkali a soubor přijel se zcela novým programem. Pro ty, kteří znají spíše jen jeho skladby lidové, mohl být repertoár koncertu překvapením, ale velký potlesk svědčil o tom, že nový program posluchače nadchl. Závěrečný společný zpěv…

Musica Bohemica zazní pro Vás 4. června 2022 v 18 hodin

Musica Bohemica – to je soubor, který v hudebním světě již něco znamená. Do Zlaté Koruny zavítá již potřetí, avšak nyní se zcela novým programem. Ansámbl interpretuje a zpracovává lidovou hudbu, umí bravurně přednést rytířské písně, skladby vrcholného baroka i hudbu soudobou. Ve svých vystoupeních používá středověké i lidové nástroje. Po celou dobu je jeho vůdčí osobností…

Ohlédnutí za Velikonočním koncertem

Po dvou letech jsme se opět sešli při slavnostním Velikonočním koncertu, který je již tradičně spjat s Missou brevis Jiřího Pavlici v podání Velešínského orchestru a sboru. Celý koncert byl poctou dlouholeté sbormistryni Marii Peškové, která nás bohužel předminulý rok opustila. Slunečný večer otevřely jiskřivé tóny zdejších velkolepých varhan, na které navázalo jásavé Aleluja z Händelova Mesiáše. Radostná…

Velikonoční koncert 17. dubna 2022 v 18 hodin

  Velikonoce ve Zlaté Koruně Velešínský chrámový sbor a orchestr, Zlatá Koruna a Missa brevis J. Pavlici – to je dlouholetá velikonoční tradice u nás v Koruně. Po delší odmlce způsobené pandemií se zde opět můžeme setkat a společně strávit sváteční velikonční podvečer. Kromě Pavlicova známého díla zazní také Fuga a Preludium g moll J. S….

Ohlédnutí za přednáškou Jak se vařívalo a jedlo na Zlatokorunsku

Je důležité, abychom znali region, ve kterém žijeme. Abychom znali život našich předků, a dokázali tak lépe porozumět současnosti. Přednáška pana doktora Šimánka nám ukázala mnoho pokladů ze života našich babiček a prababiček. Skrze poutavé vyprávění jsme nahlédli do venkovských kuchyní a zaposlouchali se do příběhů kronikářů i venkovských kantorů. Řeč byla nejen o jídle,…