3. 12. 2023 v 17.00 Adventní koncert s Ensemble Barokní Koruna

Advent je dobou očekávání, dobou přípravy na Vánoce. Můžeme se nechat pohltit všudypřítomným shonem nebo se na chvíli zastavit, přečíst si knížku, jít do přírody, navštívit přátele… A také můžeme zajít na koncert. Jeden takový jsme pro vás připravili. Vystoupení Ensemble Barokní Koruna nás přenese o několik století zpět. Budeme se moci zaposlouchat do tónů…

Ohlédnutí za Podzimním koncertem

Naším jedinečným varhanám vévodí andělé s harfou a violoncellem a právě s těmito nástroji k nám zavítali virtuosové Ivana Pokorná (Národní divadlo) a Pavel Barnáš (SOČR), za královský nástroj usedl výjimečný improvizátor Vladimír Roubal z pražského Strahova. Duo Bárka připlulo na vlnách písňových a filmových melodií, které tak ještě více prozářily již tak krásný říjnový…

duo Bárka 7. 10. 2023 v 18 hodin ve Zlaté Koruně

Pavel Barnáš – violoncellista Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Ivana Pokorná – harfenistka Orchestru Národního divadla tvoří duo Bárka. Kromě toho, že hrají v renomovaných profesionálních orchestrech, vystupují také v malém obsazení a interpretují známé, oblíbené skladby ve vlastní úpravě. Bárka tak pluje napříč hudebními žánry a v jejím repertoáru najdeme hudbu filmovou, melodie známých…

Ohlédnutí za mariánskou poutí

Letošní mariánská pouť přilákala tolik poutníků, že v našem velikém kostele nezůstalo jediné volné místo. Jistě to bylo i tím, že slavnostní bohoslužbu s námi slavil vždy mile naladěný pomocný českobudějovický biskup P. Pavel Posád. Výjimečnou atmosféru podpořily písně českého barokního skladatele Adama Václava Michny z Otradovic v podání scholy Mikoláše Troupa, který předvedl celou…

20. srpna 2023 bude mariánská pouť ve Zlaté Koruně

Srpen ve Zlaté Koruně je již tradičně spjat s mariánskou poutí. Poutě v minulosti vždy upevňovaly lidovou zbožnost, víru, souvisely s lidovou slovesností, byly ale také spojeny i se světskou radostí. Neputujeme sice již desítky kilometrů pěšky jako v dobách dávno minulých, přesto vnímáme hluboký duchovní rozměr těchto setkání. Také letos se budeme moci zúčastnit…

Ohlédnutí za Nocí kostelů

Noc kostelů je jednou z příležitostí, kdy se široká veřejnost může seznámit s křesťanstvím. Ve večerních hodinách jsou v kostelích připraveny speciální komentované prohlídky, lze navštívit běžně nepřístupná místa a v prostorách s nádhernou akustikou se můžeme zaposlouchat do krásných tónů duchovní hudby. Také si každý sám může najít chvíli pro usebrání a nechat na…