duo Bárka 7. 10. 2023 v 18 hodin ve Zlaté Koruně

Pavel Barnáš – violoncellista Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Ivana Pokorná – harfenistka Orchestru Národního divadla tvoří duo Bárka. Kromě toho, že hrají v renomovaných profesionálních orchestrech, vystupují také v malém obsazení a interpretují známé, oblíbené skladby ve vlastní úpravě. Bárka tak pluje napříč hudebními žánry a v jejím repertoáru najdeme hudbu filmovou, melodie známých…

Ohlédnutí za mariánskou poutí

Letošní mariánská pouť přilákala tolik poutníků, že v našem velikém kostele nezůstalo jediné volné místo. Jistě to bylo i tím, že slavnostní bohoslužbu s námi slavil vždy mile naladěný pomocný českobudějovický biskup P. Pavel Posád. Výjimečnou atmosféru podpořily písně českého barokního skladatele Adama Václava Michny z Otradovic v podání scholy Mikoláše Troupa, který předvedl celou…

20. srpna 2023 bude mariánská pouť ve Zlaté Koruně

Srpen ve Zlaté Koruně je již tradičně spjat s mariánskou poutí. Poutě v minulosti vždy upevňovaly lidovou zbožnost, víru, souvisely s lidovou slovesností, byly ale také spojeny i se světskou radostí. Neputujeme sice již desítky kilometrů pěšky jako v dobách dávno minulých, přesto vnímáme hluboký duchovní rozměr těchto setkání. Také letos se budeme moci zúčastnit…

Ohlédnutí za Nocí kostelů

Noc kostelů je jednou z příležitostí, kdy se široká veřejnost může seznámit s křesťanstvím. Ve večerních hodinách jsou v kostelích připraveny speciální komentované prohlídky, lze navštívit běžně nepřístupná místa a v prostorách s nádhernou akustikou se můžeme zaposlouchat do krásných tónů duchovní hudby. Také si každý sám může najít chvíli pro usebrání a nechat na…

Noc kostelů 2. června 2023 ve Zlaté Koruně

Milí příznivci Barokní Koruny, stalo se již tradicí, že součástí našeho programu bývá Noc kostelů. V tento den mívají kostely svůj speciální program – různé prohlídky, přednášky, kulturní vystoupení a podobně. Také u nás ve Zlaté Koruně jsme pro vás připravili na druhý červnový den komponovaný večer, ve kterém nebude chybět hudba, speciální prohlídka ani…

Ohlédnutí za Velikonočním koncertem

Počasí připomínalo spíše čas adventní, přesto se Velikonoční koncert velmi vydařil. Velešínský chrámový sbor a orchestr k nám do Koruny jezdí pravidelně a jeho vystoupení, zvláště Pavlicova Missa brevis o Velikonocích, mají vždy velký úspěch. Bylo tomu tak i letos, o čemž svědčí dlouhotrvající ovace vestoje. A tak nás místo slunce zahřála krásná hudba a…