Zahrada Vzkříšeného Krista 31. 3. 2024 v 18 hodin ve Zlaté Koruně

Na Boží hod velikonoční míváme každoročně ve Zlaté Koruně koncert. Na rozdíl od posledních let, kdy jste u nás mohli tradičně slyšet Missu brevis Jiřího Pavlici, jsme letos připravili program trochu jiný: Hudební dílo, které se rovněž vztahuje k velikonočním svátkům, k jejich stěžejní události. Svou autorskou skladbu pro sbor, sóla a orchestr s názvem…

Ohlédnutí za přednáškou Zlatá Koruna na hranicích protektorátu

Protektorátní časy byly dobou velice bouřlivou, byly časem, kdy se tříbily charaktery. To se nevyhlo ani naší malé jihočeské vísce, v níž vedle sebe žili velice aktivně přisluhující udavači i hrdinové, kteří se neváhali obětovat pro dobro svých spoluobčanů. To vše třicítce posluchačů zasvěceně přiblížil mladý badatel Jan Ciglbauer, který kromě velmi zajímavých poznatků a postřehů…

Zlatá Koruna na hranicích protektorátu 14. 2. 2024 v 18 hodin

Zlatá Koruna na hranicích protektorátu Jako každý rok i letos začínáme přednáškou, která se tematicky nějak vztahuje k našemu regionu. Snažíme se přinášet informace z historie naší obce, jejího kulturního a společenského rozvoje a zabýváme se i významnými osobnostmi, které zde žily. Tentokrát se naše setkání bude týkat událostí ve válečných letech 1938–1945, kdy Zlatá…

PF 2024

Konec roku je příležitostí k bilancování. Navzdory všem společenským problémům současné doby plné konfliktů, nestability a otřesů jsme mohli realizovat celý náš koncertní cyklus. Jsme moc rádi, že jste naším věrným publikem a akce Barokní Koruny navštěvujete v tak hojném počtu. Vaše kladné ohlasy nás motivují k další práci. Budeme se snažit, abychom vám i…

Ohlédnutí za adventním koncertem

Součástí zahájení adventu bývá ve Zlaté Koruně i tradiční koncert, který zakončuje celoroční koncertní cyklus. Tentokrát se sešli místní hudebníci, aby přednesli známé české, italské a německé barokní skladby. Hudba tohoto období je zpěvná a záměrně líbivá, vyznačuje se mimo jiné i novou hudební technikou, což od interpretů v dané době vyžadovalo značnou zdatnost. Snad…

3. 12. 2023 v 17.00 Adventní koncert s Ensemble Barokní Koruna

Advent je dobou očekávání, dobou přípravy na Vánoce. Můžeme se nechat pohltit všudypřítomným shonem nebo se na chvíli zastavit, přečíst si knížku, jít do přírody, navštívit přátele… A také můžeme zajít na koncert. Jeden takový jsme pro vás připravili. Vystoupení Ensemble Barokní Koruna nás přenese o několik století zpět. Budeme se moci zaposlouchat do tónů…