Velikonoční koncert ve Zlaté Koruně 9. 4. 2023 v 18.00

Milí hudební přátelé, pokud ještě nemáte program na Velikonoce, zveme vás do Zlaté Koruny. V rámci našeho letošního hudebního cyklu jsme pro vás připravili tradiční Velikonoční koncert. V podání Velešínského chrámového sboru a orchestru uslyšíme Pavlicovu Missu brevis a dále zazní sborové skladby barokní i současné. Pavlicova Missa brevis v oblasti duchovní hudby patří k jeho dílům…

Ohlédnutí za přednáškou

Výroba vápna, kolomazi a dřevěného uhlí – tak zněl podtitul naší letošní přednášky. Na první pohled možná téma trochu nudné, ale opak byl pravdou. Dvě desítky místních posluchačů se nenudily ani chvilku. Poutavé vyprávění pana doktora Kováře bylo doplněno mnoha zajímavými mapami, fotografiemi a jinými archiváliemi. Patrně všichni jsme se alespoň někdy s popisovanými nálezy…

14. února 2023 v 18 hodin zveme na přednášku – Zaniklá řemesla v okolí Zlaté Koruny

Tak jako každý rok, i letos začínáme přednáškou, která se tematicky nějak vztahuje k našemu regionu. V minulých letech jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o lidových zvycích, jídle a stolování – letošním tématem budou zaniklá řemesla v okolí Zlaté Koruny. Přivítáme u nás pana PhDr. Daniela Kováře – archiváře, historika a spisovatele z Českých Budějovic, který…

PF 2023

PF 2023 760 let Zlaté Koruny Velmi rádi bychom se s Vámi setkávali i v příštím roce, který je pro Zlatou Korunu významný: budeme slavit 760. výročí založení kláštera. Od svého založení roku 1263 procházel klášter mnoha dramatickými událostmi. Název Svatá Trnová Koruna se v 17. století změnil na Zlatou, tak jak jej známe dnes….

Ohlédnutí za rokem 2022

Ohlédnutí za rokem 2022 aneb co se povedlo: Rok 2022 znovu přál kultuře i vzájemným setkáním, a my jsme proto velmi rádi, že jsme mohli po dvouleté pauze uskutečnit všechny plánované akce. Ty se těšily velké návštěvnosti, a proto můžeme letošek s radostí uzavřít zjištěním, že jsme celkem uvítali okolo 700 posluchačů, tedy ještě o…

Ohlédnutí za adventním koncertem

Milí příznivci Barokní Koruny, adventním koncertem každý rok uzavíráme náš hudební cyklus a těší nás, že jsme po třech letech opět mohli společně vstoupit do doby adventní. Advent je dobou očekávání a rozjímání. K přemýšlení nás určitě přiměly i texty jednotlivých skladeb v podání budějovického Sborečku paní a dívek. Hlasy mladých zpěvaček zněly jemně a…