10 důvodů pro návštěvu našich akcí

Není jen jeden důvod, proč navštívit akce v Barokní Koruně. Je jich minimálně deset. Počínaje nezaměnitelnou atmosférou a konče osobními setkáními. 1. Unikátní varhany Každý koncert je hrán na jedinečné zlatokorunské varhany z roku 1699, které patří mezi nejlepší barokní nástroje v Čechách. 2. Baroko v baroku Barokní hudba na barokním nástroji v prostředí krásného…

Kde se vzalo baroko?

Jako na zavolanou nedávno vysílala stanice Český rozhlas Plus pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy. Proč jako na zavolanou? Protože jeden díl byl věnován právě tématu baroko a vzniku tohoto názvu. Poslechněte si sami na stránkách ČRo… A těšíme se s vámi na viděnou ve Zlaté Koruně!  

Sedm zastavení barokního poutníka

Od hrůz třicetileté války po život v nebi Labyrint světa a ráj srdce to jest, světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se…

Místo jako stvořené pro hudbu

Zlatá Koruna Obec položená mezi kopci v údolí řeky Vltavy. Také architektonický skvost s osobitým charakterem. A v neposlední řadě místo tajemné se silným duchovním nábojem. To je Zlatá Koruna. Ve Zlaté Koruně na Vás baroko přímo sálá. Hlavní oltář ve farním kostele do detailu vypráví příběh o nanebevzetí Matky Boží, ze stropu na Vás shlíží…

Pilíře barokní hudby

Co znamená pojem barokní hudba? Co můžeme a máme u barokní hudby vnímat? Smysl Hudba přestává být matematickou či metafyzickou kompozicí srozumitelnou pouze intelektuálům či Bohu. Její pochopení a vnímání se přesouvá se od čistě racionálního k emočnímu. Jednoduše – hudba se má líbit. Text Text začíná v hudbě hrát zásadní roli, má být pro…

Klášter Zlatá Koruna

Středověké kláštery byly zvláštním místem soustředění, rozjímání a modlitby. Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně si díky své poloze v hlubokém vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu roku 1785. Je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě.