Program akcí

Aktuální akce

18. 8. 2024 Mariánská pouť

5. 10. 2024 Podzimní varhanní koncert – Martin a Jadviga Kubátovi (varhany a zpěv)
30. 11. 2024 Adventní koncert – Trio Karageorgiev
Všechny akce s výjimkou Mariánské pouti začínají v 18 hodin.