Program akcí

Aktuální akce

  • 10. 10. 2020 Musica Bohemica – Tradice a přítomnost duchovní hudby v Čechách

Harmonogram koncertů a akcí

O všech akcích budeme průběžně informovat blíže. Změna programu vyhrazena.

Plánované akce na rok 2020

  • 29. 11. 2020 Adventní koncert – Sboreček paní a dívek (České Budějovice)

Více o programu Na lidové notě v našem PF 2020!