Program akcí

Aktuální akce

 

Harmonogram koncertů a akcí

O všech akcích budeme průběžně informovat blíže. Změna programu vyhrazena.

Plánované akce na rok 2019

  • 12. 2. 2019 Markéta Králová – přednáška Antonín Borový a hudba ve zlatokorunském klášteře
  • 21. 4. 2019 Velikonoční koncert – Jiří Pavlica: Missa brevis, F. Lecce: Koncert pro mandolínu a orchestr (Velešínský sbor a orchestr)
  • 24. 5. 2019 Noc kostelů – Karel Haymann (varhany), Václav Janovský (tenor), Kateřina Zemanová (viola da gamba, příčná a zobcová flétna)
  • 18. 8. 2019 Mariánská pouť – Ensemble Barokní Koruna
  • 5. 10. 2019 Concerto aventino (Praha) – Baroko v Benátkách a Neapoli
  • 1. 12. 2019 Adventní koncert – Ensemble Barokní Koruna

Více o programu Italského roku v našem PF 2019!