Program akcí

Aktuální akce

    • 7. 10. 2023 – PODZIMNÍ VARHANNÍ KONCERT –Kapela Bárka – Pavel Barnáš (violoncello, Symfonický orchestr Českého rozhlasu),
     Ivana Pokorná (keltská harfa, Národní divadlo)
     a varhaník Vladimír Roubal (klášter Strahov)

PROGRAM 2023 – 760 LET ZLATÉ KORUNY