Program akcí

Aktuální akce

31. 3. 2024 Velikonoční koncert – Mikoláš Troup: Zahrada Vzkříšeného Krista

7. 6. 2024 Noc kostelů
18. 8. 2024 Mariánská pouť
5. 10. 2024 Podzimní varhanní koncert – Martin a Jadviga Kubátovi (varhany a zpěv)
30. 11. 2024 Adventní koncert – Trio Karageorgiev
Všechny akce s výjimkou Mariánské pouti začínají v 18 hodin.