Program akcí

Harmonogram koncertů a akcí

O všech akcích budeme průběžně informovat blíže. Změna programu vyhrazena.

Plánované akce na rok 2018

  • 1.  4. 2018 Velikonoční koncert (Jiří Pavlica: Missa brevis, Velešínský sbor a orchestr)
  • 25. 5. 2018 18-22:00 Noc kostelů
  • 2. 6. 2018 Ensemble Fiorello – Duše v hudbě (soubor barokní hudby Praha)
  • 19. 8. 2018 Mariánská pouť – Ensemble Barokní Koruna
  • 6. 10. 2018 Růžencový koncert – Vítězslav Ochman (Česká filharmonie – housle), Mikoláš Troup (varhany)
  • 2. 12. 2018 Adventní koncert – Ensemble Barokní Koruna

 

O všech akcích budeme průběžně informovat blíže. Změna programu vyhrazena.