Program akcí

Aktuální akce

  • 11. 2. 2020 18 hodin Masopust v jižních Čechách a na Zlatokorunsku – PhDr. Jan Šimánek – zasedací místnost OÚ Zlatá Koruna

 

Harmonogram koncertů a akcí

O všech akcích budeme průběžně informovat blíže. Změna programu vyhrazena.

Plánované akce na rok 2020

  • 11. 2. 2020 Masopust v jižních Čechách a na Zlatokorunsku. Masopustní téma přednese mladý historik PhDr. Jan Šimánek z nedalekých Doudleb, který se jihočeskými zvyky a tradicemi dlouhodobě zabývá.
  • 12. 4. 2020 Velikonoční koncert – Jiří Pavlica: Missa brevis. (Velešínský sbor a orchestr)
  • 5. 6. 2020 Noc kostelů: Karel Haymann (varhany), Václav Janovský (tenor), Kateřina Zemanová (flétna), vstup zdarma do klášterního areálu s duchovním slovem
  • 16. 8. 2020 Mariánská pouť – Ensemble Barokní Koruna
  • 10. 10. 2020 Musica Bohemica – Tradice a přítomnost duchovní hudby v Čechách
  • 29. 11. 2020 Adventní koncert – Sboreček paní a dívek (České Budějovice)

Více o programu Na lidové notě v našem PF 2020!