Program akcí

Aktuální akce

  • 12. 6. 2020 Noc kostelů: 

17:00 varhanní koncert Marie Zahrádková

18:00 volná prohlídka kostela

19:00 duchovní slovo, zakončení

Harmonogram koncertů a akcí

O všech akcích budeme průběžně informovat blíže. Změna programu vyhrazena.

Plánované akce na rok 2020

  • 16. 8. 2020 Mariánská pouť – Ensemble Barokní Koruna
  • 10. 10. 2020 Musica Bohemica – Tradice a přítomnost duchovní hudby v Čechách
  • 29. 11. 2020 Adventní koncert – Sboreček paní a dívek (České Budějovice)

Více o programu Na lidové notě v našem PF 2020!