Pilíře barokní hudby

Co znamená pojem barokní hudba?

Co můžeme a máme u barokní hudby vnímat?

Smysl

Hudba přestává být matematickou či metafyzickou kompozicí srozumitelnou pouze intelektuálům či Bohu. Její pochopení a vnímání se přesouvá se od čistě racionálního k emočnímu. Jednoduše – hudba se má líbit.

Text

Text začíná v hudbě hrát zásadní roli, má být pro posluchače srozumitelný. Charakter hudby má vyrůstat z textu. Nálada textu má být podpořena všemi hudebními prostředky.

Forma

Hudba se stává rétorickým projevem, který má mít přesnou formu. Hudba potřebuje podobně jako rétorika jasný tvar: úvod, zprávu, nastolení tématu, vyvrácení námitek, potvrzení tématu a závěr. Invenci se meze nekladou, ale vše musí mít jasná pravidla.

Podívejte se na naše aktuální akce 

Cit

Hudba má přinášet emoce a působit na lidské nitro. Barokní skladatelé dobře znali emoční účinek hudby. Klesající melodie vytváří smutek, stoupající radost. Poslechem se může vychovávat i kazit.

Souhra

Nástroje mezi sebou vedou dialog na způsob lidské komunikace. Vrchní hlas je přitom většinou zdůrazněn jako vedoucí. Druhý zásadní prvek ztělesňuje spodní bas, který vytváří protihlas k vrchnímu nástoji a zároveň slouží jako pevná opora skladby. Ostatní nástroje buď vytvářejí další hlasy, nebo doprovázejí vedoucí hlas.

Funkce

Skladby jsou psány na objednávky církevních hodnostářů, šlechticů či divadel. Jejich styl je jasně dán jejich určením. V církevním stylu není například myslitelný příliš teatrální zpěv a extrémní emoce.

A jaké jsou důsledky?

Vznik koncertu, sonáty, opery, oratoria, orchestru, dur-mollového cítění, moderního systému taktů, kultu  virtuózů.

Podívejte se na aktuální akce 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *