Ohlédnutí za zlatokorunskou poutí

Kdo byl v Koruně na pouti, mohl posedět s přáteli pod lípami nebo si něco dobrého či hezkého koupit. Mohl být také na slavnostní mši doprovázené krásnou raně barokní hudbou v podání Ensemblu Barokní Koruna. Mohl jít s procesím ke Zlatokorunské Madoně. Kromě vynikajícího zážitku hudebního, jsme si mohli odnést i moudré myšlenky. Bylo jich…

Ohlédnutí za nocí kostelů 2020

I přes povinné  roušky zavítala na zlatokorunskou Noc kostelů téměř stovka návštěvníků. Každý naplnil večer dle své libosti: někteří si vyslechli zajímavý varhanní koncert v podání Marie Zahrádkové s nápaditými improvizacemi Jürgena Essla, jiní využili možnosti prohlédnout si kostel s poutavým výkladem místních farníků. Celý večer se nesl v radostné atmosféře osobních setkání, která zejména v dnešní době…

Ohlédnutí za přednáškou o Masopustu v jižních Čechách a na Zlatokorunsku

Barokní Koruna zahájila cyklus pro rok 2020 již tradičně přednáškou, tentokrát o masopustu a lidových zvycích.  Přestože tradice masopustu se dlouhodobě udržuje, a je tedy známá, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí: odlišnosti mezi jednotlivými lokalitami i prolínání lidové tradice s prvky křesťanství. Stranou nezůstala ani otázka hudebního doprovodu a typického jídelníčku masopustního veselí. Vše bylo doplněno autentickými poznámkami…

Ohlédnutí za Italským rokem 2019 Barokní Koruny

Milí příznivci barokní hudby,  abyste si znovu mohli oživit krásné hudební události Italského roku 2019, přinášíme krátké ohlédnutí za uplynulou sezónou. Začátek roku obvykle věnujeme přednášce na zlatokorunské téma – tentokrát nás Mgr. Markéta Králová seznámila s hudební historií místního kláštera a s osobností učitele, spisovatele a skladatele Antonína Borového. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí…

Ohlédnutí za adventním koncertem

Adventní koncert ve Zlaté Koruně se stal již velmi milou tradicí. Ten letošní přinesl pravé poklady českého baroka včetně starobylých adventních zpěvů. Vynikající interpreti nejen krásně hráli a zpívali, ale v průvodním slově se nám dostalo i velmi fundovaných zajímavých informací o prováděných skladbách a jejich autorech. Děkujeme umělcům i vám, kteří jste přišli, a budeme se snažit,…

Ohlédnutí za říjnovým koncertem ve Zlaté Koruně

Říjnový koncert ve Zlaté Koruně Za deštivého podzimního dne jsme se mohli alespoň na chvíli pomyslně přesunout do slunné Itálie za časů proslulých barokních mistrů. To vše nám skrze nádhernou hudbu zprostředkoval ansámbl Concerto Aventino. V upoutávce na koncert jsme se mohli dočíst, že program představí repertoár pro sólovou barokní zobcovou flétnu s doprovodem smyčcového…