Ohlédnutí za zlatokorunským Velikonočním koncertem

Máme mnoho kulturních pokladů. Pokud mezi ně patří něco zcela určitě, jsou to hudební díla českého baroka. Potvrdit nám to mohl i letošní zlatokorunský Velikonoční koncert, kde jsme mohli slyšet písně z českých barokních kancionálů. Hudba doplněná mluveným slovem (např. úryvky ze Starobylé homilie na Velkou a Svatou sobotu či text z kancionálu Zdoroslaviček), nás…

Ohlédnutí za přednáškou Zlatá Koruna na hranicích protektorátu

Protektorátní časy byly dobou velice bouřlivou, byly časem, kdy se tříbily charaktery. To se nevyhlo ani naší malé jihočeské vísce, v níž vedle sebe žili velice aktivně přisluhující udavači i hrdinové, kteří se neváhali obětovat pro dobro svých spoluobčanů. To vše třicítce posluchačů zasvěceně přiblížil mladý badatel Jan Ciglbauer, který kromě velmi zajímavých poznatků a postřehů…

Ohlédnutí za adventním koncertem

Součástí zahájení adventu bývá ve Zlaté Koruně i tradiční koncert, který zakončuje celoroční koncertní cyklus. Tentokrát se sešli místní hudebníci, aby přednesli známé české, italské a německé barokní skladby. Hudba tohoto období je zpěvná a záměrně líbivá, vyznačuje se mimo jiné i novou hudební technikou, což od interpretů v dané době vyžadovalo značnou zdatnost. Snad…

Ohlédnutí za Podzimním koncertem

Naším jedinečným varhanám vévodí andělé s harfou a violoncellem a právě s těmito nástroji k nám zavítali virtuosové Ivana Pokorná (Národní divadlo) a Pavel Barnáš (SOČR), za královský nástroj usedl výjimečný improvizátor Vladimír Roubal z pražského Strahova. Duo Bárka připlulo na vlnách písňových a filmových melodií, které tak ještě více prozářily již tak krásný říjnový…

Ohlédnutí za mariánskou poutí

Letošní mariánská pouť přilákala tolik poutníků, že v našem velikém kostele nezůstalo jediné volné místo. Jistě to bylo i tím, že slavnostní bohoslužbu s námi slavil vždy mile naladěný pomocný českobudějovický biskup P. Pavel Posád. Výjimečnou atmosféru podpořily písně českého barokního skladatele Adama Václava Michny z Otradovic v podání scholy Mikoláše Troupa, který předvedl celou…

Ohlédnutí za Nocí kostelů

Noc kostelů je jednou z příležitostí, kdy se široká veřejnost může seznámit s křesťanstvím. Ve večerních hodinách jsou v kostelích připraveny speciální komentované prohlídky, lze navštívit běžně nepřístupná místa a v prostorách s nádhernou akustikou se můžeme zaposlouchat do krásných tónů duchovní hudby. Také si každý sám může najít chvíli pro usebrání a nechat na…