Zlatá Koruna na hranicích protektorátu 14. 2. 2024 v 18 hodin

Zlatá Koruna na hranicích protektorátu

Jako každý rok i letos začínáme přednáškou, která se tematicky nějak vztahuje k našemu regionu. Snažíme se přinášet informace z historie naší obce, jejího kulturního a společenského rozvoje a zabýváme se i významnými osobnostmi, které zde žily. Tentokrát se naše setkání bude týkat událostí ve válečných letech 1938–1945, kdy Zlatá Koruna byla pohraniční obcí tzv. Druhé republiky, později protektorátu. Jan Ciglbauer nám toto období přiblíží pohledem místních příslušníků finanční stráže a četnictva.

Přednáška proběhne 14. února 2024 v 18 hodin v předsálí DKS, vstupné dobrovolné