PF 2022 KRÁSA PESTROSTI

Vážení příznivci Barokní Koruny,

ani v roce 2021 jsme nemohli uskutečnit všechny naplánované koncerty. Přesto máme na tento rok připravený další cyklus Krása pestrosti a věříme, že se nám podaří plánované akce realizovat a budeme se moci s vámi opět setkávat v krásném prostředí zlatokorunského kostela.

Děkujeme vám i našim podporovatelům za přízeň
a přejeme vám všem mnoho zdraví a vše dobré v roce 2022!