9. 10. 2021 v 18:00 hodin DIALOGHI ANGELICI (Andělské dialogy)

Vážení příznivci Barokní Koruny, milí hudební přátelé,

s velkou radostí vás po dlouhé odmlce opět srdečně zveme na koncert do Zlaté Koruny. Tentokrát se můžeme těšit na opravdový barokní skvost – známí umělci provedou virtuózní skladby vrcholného baroka pro cink, housle a varhany. Varhany a housle jsou nástroji známými, dechový instrument cink již méně. Je to však nástroj hojně užívaný v baroku i renesanci a objevuje se v dílech tak známých autorů, jako jsou např. Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi nebo později Johann Sebastian Bach či Georg Philipp Telemann.

Koncert nese název DIALOGHI ANGELICI (Andělské dialogy). Na varhany zahraje Jiřina Dvořáková Marešová, na barokní housle Jiří Sycha a na cink Richard Šeda. Všichni tito interpreti jsou vynikajícími hráči, působí ve významných hudebních souborech a vystupují doma i v zahraničí. Neméně důležitá je také jejich činnost pedagogická.

Věříme, že vám koncert přinese radost, a těšíme se na viděnou u nás ve Zlaté Koruně!

 

Program koncertu:

Giovanni Martino Cesare (c.1590 – 1667) LA IOANNINA

Johann Caspar Kerll (1627 – 1693) Toccata Cromatica con Durezze e Ligature

Dario Castello (c.1590 – c.1658) Sonata Terza a due Soprani

Giovanni Antonio Leoni (1600 – 1652) Sonata Ottava

Georg Muffat (1653 – 1704) Ciaconna

Nicolò Corradini (c.1585 – 1646) Suonata La Golferama A 2 cornetti in Risposta

Bartolomeo Montalbano (1598 – 1652) Sinfonia Quarta Geloso

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) Canzon detta La Bonvisia

Jiří Sycha Fantazie Vzkříšení

Marco Ucellini (?-1680) Sonata Nona a 2 Violini detta La Reggiana

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) Toccata

Anonymus (Upsalla c.1680) Sonata a 2 Cornetto. Con Basso Continuo