Ohlédnutí za poutí

Již několik let můžeme v srpnu slavit obnovenou mariánskou pouť ve Zlaté
Koruně. Začíná slavnostní mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie, její součástí je hudební doprovod. Tak tomu bylo i letos. Snad nás slova od oltáře i tóny z kůru přiměly k zamyšlení, ale také přinesly radost.

  Děkujeme všem účinkujícím i vám, milí návštěvníci, že jsme mohli hezké chvíle prožít společně.