Ohlédnutí za Růžencovým koncertem plným tajemství

Víte, jaká jsou růžencová tajemství??
My jsem měli možnost je skrz hudbu poznat:

O podzimu se říká, že je to období nepříjemné, sychravé, a i když jsou i dny slunečné, rozhodně nepřevažují. Snažíme se, aby zlatokorunský koncertní cyklus přinášel radost a povzbuzení
i podněty k zamyšlení, a pravidelně pro vás připravujeme jeden koncert i na podzim.
Snad můžeme říci, že ten letošní Růžencový se opravdu vydařil. Podle potlesku publika lze usuzovat, že housle i varhany v rukou opravdových mistrů nám všem zpříjemnily sobotní podvečer, který tak byl nepodzimně radostný…

Děkujeme interpretům i vám všem, kteří jste přišli!

 

  • Zazněly tóny veselejší i vážnější, které rezonovaly v naší duši. Housle se výborně doplňovaly s varhanami, především bolestné tajemství tvořilo působivý celek. Krásná akustika.

Marie Pešková, sbormistryně, houslistka, sopranistka, Velešín

 

  • Sobotní koncert ve zlatokorunském kostele byl nádherný! Výkony mladých hudebníků, varhaníka Mikoláše Troupa a houslisty Vítězslava Ochmana, si zaslouží úctu. Také děkuji za krásný zážitek všem, kteří se na uspořádání koncertu podíleli.

Ivana Kykalová

 

  • Mikolášovy varhanní improvizace neobyčejně vhodně vystihovaly podstatu růžencových tajemství.
    Jeho improvizační umění je obdivuhodné.

Theodor Pártl, sbormistr, varhaník, Strunkovice nad Blanicí

 

Těšíme se s Vámi na další tajemství v podobě adventního koncertu ve Zlaté Koruně!!