Velké ohlédnutí za rokem 2017

Vážení hudební přátelé,
na závěr naší koncertní sezóny přinášíme ohlednutí za koncerty,
které jsme pro vás letos připravili.

ROK 2017   VARHANNÍ CYKLUS

Hlavní pozornost byla v uplynulém období věnována unikátním zlatokorunským varhanám.
Jejich krásný zvuk jsme mohli obdivovat mimo jiné i při hudebním doprovodu Zlatokorunské pouti, kde dále účinkoval Ensemble Barokní Koruna. Zlatá Koruna je malé místo, ale ukázalo se, že tento krásný klášter dokáže přitáhnout. Lidé přicházeli i na méně známá díla a také v době, kdy se konaly souběžně další akce na jiných místech.

 • Celý varhanní cyklus byl uveden na Velikonoční neděli Pavlicovou Missou brevis.
  Tento rok jsme však tematicky přidali varhanní úvod a orchestrální skladby barokních mistrů.
 • Zlatokorunský kostel dále hostil Pěvecký sbor jihočeských učitelek za řízení sbormistra pana Theodora Pártla. Jejich jemný lyrický zpěv byl proložen sytým barytonem pana Svatopluka Sema, recitací pana Alfréda Strejčka či varhanní hrou Mikoláše Troupa.
 • Zajímavé spojení duchovní hudby a divadla představoval studentský projekt Duchovní hudba, divadlo a prostor žáků brněnského Křížkovského gymnázia, jenž probíhal třetí červnový týden v okolí Zlaté Koruny. Při této příležitosti byla obnovena tradice Malé zlatokorunské pouti, včetně dobového procesí.
 • V září k nám přijel sympatický komorní soubor Societas Musicalis z pražské Lorety. Varhany, zobcová flétna a soprán nás přenesly do hudebního světa 18. století.
  Pečlivě vybraný repertoár dal zaznít i méně známým, ale ne méně krásným skladbám.
 • Sváteční 28. říjen jsme strávili s Českými madrigalisty, uskupením s dlouholetou
  tradicí, a Miroslavem Pšeničkou, významným českým varhaníkem. Vynikající interpretace, nádherná akustika, jedna ze skladeb dokonce v původní podobě.
  To vše se dá zažít ve Zlaté Koruně…
 • První adventní neděle patřila místním interpretům Ensemblu Barokní Koruna.
  K varhanám přibyly ještě housle a zpěv. Jak Mozartova árie Exsultate, jubilate, tak Vivaldiho sonáta potěšila, přinesla radost a tu pravou předvánoční pohodu.

Děkujeme za vaši přízeň, přejeme vám vše dobré v roce 2018
a těšíme se na setkání s vámi!

Děkujeme také za spolupráci Obecnímu úřadu ve Zlaté Koruně,
vedení zlatokorunského kláštera, místní farnosti
a všem podporovatelům,
s jejichž pomocí lze koncerty organizovat.