PF 2018 Barokní Koruna – houslová sezóna

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se v příštím zlatokorunském houslovém roce!

ROK 2018  HOUSLOVÁ SEZÓNA

Radost, pohodu a spočinutí aspoň na chvíli v jinak tolik uspěchaném světě bychom vám, milí příznivci našich koncertů, chtěli přinášet i v příštím roce, který bude věnován houslím:

 • O Velikonocích nás čeká nádherná Pavlicova Missa brevis v provedení Velešínského sboru a orchestru. Toto dílo, uváděné již tradičně, si získalo u posluchačů velkou oblibu – nejen díky sobě samému, ale i díky preciznímu provedení velešínských interpretů.
 • V poslední květnový pátek v rámci akce Noc kostelů se otevřou brány všech zlatokorunských kostelů a kaplí. Přijďte si poslechnout noční varhanní koncert, shlédnout zlatokorunskou madonu
  či prožít komorní zastavení v kapli andělů strážných.
 • Začátkem června přivítáme pražský Ensemble Fiorello s jedinečným projektem Duše v hudbě. Při koncertě budete mít možnost poznat všechny kouty duše barokního člověka. To vše v historicky poučené interpretaci a s dobovými nástroji. http://www.fiorello.cz/cz/
 • V srpnu již tradičně připravujeme mariánskou Zlatokorunskou pouť,
  kterou hudebně doprovodí Ensemble Barokní Koruna.
 • Začátkem října se ve Zlaté Koruně sejdou dva vynikající interpreti – houslista Vítězslav Ochman, absolvent Konzervatoře České Budějovice a člen České filharmonie, a na varhany zahraje Mikoláš Troup, rodák z  Prachatic, který se věnuje hlavně hudbě 16. – 18. st., ale zajímá se i o skladby soudobé.
 • Advent zahájíme koncertem, který houslový cyklus završí.
  Věříme, že se v příjemné atmosféře potemnělého korunského kostela budete cítit opět dobře.